Terugblik Architectuurcafé 'From Oneway to the Circular Way' - 26 september

Wat hebben het bouwen op Mars en de bouwopgave van Amersfoort met elkaar te maken? In het architectuurcafé van 26 september ging Wytze Kuijper van Cirkelstad Utrecht in gesprek met Layla van Ellen, Jan Jongert en Nelly Swijnenburg over circulair bouwen. Over nut en noodzaak van samenwerken en de waarde van een nieuwe mindset!

De Stad Amersfoort maakte een compilatie.

De nieuwsgierigheid en onbevangen houding van Layla van Ellen leverde een indrukwekkend afstudeerproject op: Icehab. Het feit dat het Bouwen op Mars nog helemaal vrij is van vaste denkpatronen en aannames maakte het niet alleen mogelijk om het bouwproces geheel opnieuw te bezien. Ook de samenwerking met alle (!) andere faculteiten aan de TU Delft verliep goed omdat niemand in vooringenomen groeves liep. Jan Jongert (Superuse Studio's) liet zien hoe een vergelijkbare kritische, open blik in relatie tot de bouwpraktijk tot nieuwe projecten en manieren van samenwerken leidt. De oogstkaart is een open-source platform dat ontwerpers in gelegenheid stelt om met dezelfde materiaalbronnen te werken als Superuse Studio's doet. Het opschalen van de circulaire werkwijze die Superusestudio's voorstaat krijgt in China momenteel vorm. De handleiding Materiaalgedreven Opdrachtgeverschap waaraan Superuse studio's meewerkte is te bestellen bij de Economic Board Utrecht. Moderator Wytze Kuijper (Cirkelstad Utrecht) hield de vinger aan de pols bij Nelly Swijnenburg (Programmamanager Circulaire Economie bij Gemeente Amersfoort). Mooi was de reactie van Layla van Ellen op de vermelding van een 'proeflocatie' in Amersfoort. Niet één locatie, maar de hele stad is een living canvas! Overal moeten we aan de slag! Jan Jongert kraakte de volgende kritische noot:  als sloopmateriaal maar voor 5% ingezet kan worden bij nieuwbouw dan zou de gemeente over de 95% sloopmateriaal moeten nadenken en wellicht eens moeten heroverwegen of sloop de beste oplossing is. Een mooie avond, die maar weer eens de waardevolle bijdrage illustreerde van kunst en wetenschap aan de maatschappelijke praktijk.

De tentoonstelling Oneway Ticket to Mars is Kunsthal KAdE is nog te zien tot 12 januari 2020.