Terugblik Stadsnatuur als nieuwe Buur - woensdag 16 oktober

Zowel de urgentie van stadsnatuur als het plezier dat stadsnatuur ons verschaffen kan: ernst en humor typeerden de bijeenkomst "Stadsnatuur als Nieuwe Buur" bij De Nieuwe Erven. Een fijne avond!

Piet Vollaard (mede-auteur van het boek "Stadsnatuur maken") benadrukt de urgentie van maatregelen om de schade door klimaatverandering te beperken. In Nederland is alle natuur stadsnatuur betoogt hij. Natuurinclusief bouwen staat nog in de kinderschoenen, maar de eerste stappen zijn gezet. Het boek Stadsnatuur maken bevat een schat aan inspirerende voorbeelden en aanbevelingen om kennis van te nemen.

Kees Moeliker (directeur Natuurhistorisch Museum Rotterdam) weet zijn enthousiasme voor het adaptieve vermogen van stadsnatuur goed over te brengen. Het aanpasssingsvermogen van de mens daarentegen is voor verbetering vatbaar. Architecten moeten meer rekening houden met het effect van materialen en vormen voor dieren. Er sneuvelen onnodig veel vogels door glimmende glasgevels. De inventiviteit en diversiteit van stadsnatuur is verrassend.

Hank van Tilborg (partner H+N+S landschapsarchitecten) vertelt bevlogen over het plan De Bloemenlinie. Dit plan weet erfoed, biodiversiteit, recreatie en landschapsherstel op een aanstekelijke wijze te verbinden. Een integrale aanpak die helemaal in de geest is van de Nieuwe Omgevngswet..

Fenneke van der Vegte (stadsecoloog gemeenten Amersfoort en Zeis) toont de groenstructuren van Amersfoort, zowel grote groenstructuren als de kleine groene buurtplekken. Het verbinden van de groene elementen is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente. Op de vraag of Amersfoort goed bezig is antwoordt ze bescheiden. De meetgegevens zijn nog niet eenduidig om succes te kunen staven. Duidelijke keuzes maakt de gemeente wel, het vergroenen van het Elisabethterrein is daar een goed voorbeeld van. En met het huidige college heeft stadsnatuur de wind mee. De moderatie was in handen van Patrick van der Klooster.