Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap
bron: SVP

Architectuurcafé SVP ism FASadE

FASadE biedt aan sponsors de mogelijkheid om een architectuurcafé te adopteren en het Amersfoortse bureau SVP Architectuur en Stedenbouw heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Op woensdagavond 14 september vond in het Rietveldpaviljoen het architectuurcafé Industrieel Bouwen: crisisproduct of gamechanger plaats.

Industrieel bouwen wordt steeds vaker genoemd als dé oplossing voor de woningnood. Woningfabrieken en modulaire woonconcepten schieten als paddenstoelen uit de grond om hun steentje bij te dragen. Dit wordt gevoed door het sterk groeiende besef dat het ‘allemaal heel anders moet’, willen we kunnen voldoen aan de grote uitdagingen waar de bouwsector voor staat op het gebied van productiecapaciteit, betaalbaarheid en milieu impact. Hiermee is een aanvankelijk argwanende houding, tegenover woningen uit de fabriek, in korte tijd omgeslagen naar een verwachtingsvolle blik.

‍Is industrieel bouwen écht het antwoord op de urgente vragen van deze tijd? En zo ja, wat is daar dan voor nodig? Lukt dit met meerdere innovatieve oplossingen en systemen naast elkaar? Of komt de echte innovatie pas tot stand wanneer kennis wordt gedeeld en er verregaande samenwerking plaatsvindt? ‍Drie sprekers zorgen voor inspiratie en belichtten dit actuele onderwerp elk vanuit hun eigen perspectief: Marcel Steeghs, architect bij SVP Architectuur en Stedenbouw, Rik Hulsman van MorgenWonen (VolkerWessels), Jan Noorda van Lister Buildings. 

Takeaway’s uit een LinkedIn-post door Michiel Bosman, manager en adviseur stedelijke projecten: 

Visuele samenvatting door Adriana Nichting:

 

FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!