Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap

Architectuurdocu 'The Proof of the Pudding' van Hertzberger met nagesprek door Laurens Jan ten Kate

Op woensdag 25 januari vertoont FASadE in samenwerking met filmtheater De Lieve Vrouw de architectuurdocumentaire ‘The Proof of the Pudding' (2022). De filmmakers Patrick Minks en Jaap Veldhoen portretteren architect Herman Hertzberger als een gedreven, humoristisch en bescheiden mens wiens sociale visie op architectuur nog altijd actueel is.

Het meest iconische gebouw van Hertzberger, waarin zijn sociale visie duidelijk zichtbaar is geworden, is het voormalige Centraal Beheer-kantoor in Apeldoorn uit 1972. Het pand staat al jaren leeg. De documentaire volgt Hertzberger en zijn opvolger bij architectenbureau AHH, Laurens Jan ten Kate, vijf jaar lang in hun strijd om een geslaagde transformatie tot stand te brengen. Een transformatie die Hertzberger altijd voor ogen heeft gehad. ‘Het is van meet af aan het idee geweest dat die ruimte-eenheden geschikt zouden zijn voor een andere invulling. Dat is de gedachte van het structuralisme, dat je iets maakt wat zich leent om op verschillende manieren gebruikt te worden.’

De titel van de film is ontleend aan Hertzbergers bewering dat de transformatie ‘the proof of the pudding’ zal zijn. Een succesvolle transformatie zal eindelijk de meerwaarde onthullen van wat Hertzberger beschouwt als het kernprincipe van het structuralisme: het aanpassingsvermogen. Maar de werkelijkheid blijkt weerbarstiger. Hermans idealisme botst met het hedendaagse rendementsdenken dat ruimte vooral als winstgevende vierkante meters ziet en niet zozeer als een ontmoetingsplek voor mensen. Daar is Herman niet naïef in, maar wel vasthoudend.

Centraal Beheer werd geroemd om zijn tussenruimtes, waar kantoormedewerkers zich een plek eigen konden maken en informeel met elkaar konden communiceren. Het blijken juist deze sociale ruimtes die de aantrekkelijkheid voor ontwikkelaars beperken omdat de ruimtes zich moeilijk laten aanpassen. Zou Winy Maas een plan kunnen maken dat de essentie van het ontwerp van Hertzberger overeind houdt en tegelijkertijd de investeerders tevreden weet te stellen? 

De film wordt uitgeleid door Laurens Jan ten Kate.  Hij is Architect-Directeur bij architectenbureau AHH en werd met Herman Hertzberger voor de documentaire dicht op de huid gefilmd.

Datum: woensdag 25 januari 2023
Tijd:
aanvang film 20.30 uur, nagesprek met Laurens Jan ten Kate om 22.10 uur
Locatie:
Filmtheater De Lieve Vrouw, Lieve Vrouwestraat 13 Amersfoort
Let op: de film is Nederlandstalig 

FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!