Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap
Marinke Steenhuis

Amersfoort erfgoedstad ?! - debat op woensdag 27 maart

Amersfoort, erfgoedstad. Én European City of the Year, mede dankzij de waardevolle omgang met erfgoed en de ruimtelijke ordening. Maar wat is deze titel waard? Welke betekenis heeft erfgoed voor Amersfoort? FASadE geeft een podium aan dit publieke debat voor professionals en andere geïnteresseerden op woensdagavond 27 maart, waar lokale overheid met rijksoverheid, architecten en anderen in gesprek gaan in het spraakmakende RHDHV-pand. Over hoe om te gaan met behoud van oud, met de broodnodige verduurzaming. En over hoe soms erfgoed moet wijken voor nieuwe woonbuurten.

Aanwezig zijn: wethouder Rutger Dijksterhuis, stadsbouwmeester Micha de Haas, Jaap Evert Abrahamse (bijzonder hoogleraar Stad, landschap en erfgoed aan de VU Amsterdam en onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Saskia Schrijer (adviseur Stad en ontwikkeling), architect Gert Jan te Velde (Vanschagen Architecten) en Bert Bosman (manager wonen bij de Alliantie). Architectuurhistoricus Marinke Steenhuis trapt de avond af met een inspirerend, op Amersfoort toegespitst verhaal. Gespreksleider Anne-Marit Helmink leidt het debat over de visie op en de meerwaarde (of niet?) van erfgoed voor de toekomst. 

Woonopgave
De komende jaren komen er veel woningen bij in Amersfoort en worden bestaande woningen verduurzaamd. Deze opgaven spelen vooral in bestaande, naoorlogse wijken. Wat zijn hier plekken van betekenis en welke visie heeft Amersfoort op erfgoed? Verduurzamen van naoorlogse woongebouwen met oog voor de architectonische kwaliteiten is een relevante opgave. Architect Gert Jan te Velde zal tijdens de avond inspirerende voorbeelden laten zien. Zo renoveerde hij in Amersfoort naoorlogse portiek-etagewoningen aan de Gasthuislaan in opdracht van de Alliantie in combinatie met de nieuwbouw van rijwoningen door Roeleveld &Sikkes. 

Rondleiding door RHDHV-kantoor
Het gebouw waar de avond plaatsvindt is in zichzelf ook een fraai voorbeeld van verduurzaming, die recht doet aan de architectuur. Voorafgaand aan het debat is er de mogelijkheid voor een rondleiding door Johan Galjaard. Hij zal vertellen over het RHDHV-kantoorgebouw, dat gebouwd is in 1971 en ontworpen door voormalig stadsarchitect David Zuiderhoek. De verduurzaming van het pand door architect Roel Brouwers is beloond met de architectuurprijs Amersfoort in 2014. 

Kennisstad
In Amersfoort zijn opvallend veel kennisinstituten gevestigd die zich met erfgoed bezighouden, zoals de RCE, Staatsbosbeheer, Siësta, BOEi, het Nationaal Restauratiefonds, Natuurmonumenten en het nationaal centrum erfgoedopleidingen. Heeft Amersfoort als stad een voordeel bij al deze kennis en kunde binnen handbereik? Opvallend genoeg komen boeiende Amersfoortse ontwikkelingen zoals De Nieuwe Stad en de Wagenwerkplaats voort uit actief bewonersprotest tegen sloop en pleidooien voor behoud. Hoe gaat de gemeente om met kennis van bewoners over plekken van betekenis?

European City of the year
Door de Urban Academy is Amersfoort dit jaar aangewezen als ‘European City of the Year’. Deze titel heeft Amersfoort te danken aan stedenbouwkundige kwaliteiten, ruimtelijke ordening, lange termijnvisie en de omgang met erfgoed. In het debat licht FASadE dit erfgoed-aspect uit. Hoe blijft Amersfoort de titel ook in de toekomst waardig?

Programma
19.15 uur -19.45 uur Rondleiding door Johan Galjaard door het bijzondere RDHV kantoor
20.00 uur start programma met Marinke Steenhuis
20.30 uur Debat onder leiding van Anne Marit Helmink met oa wethouder Dijksterhuis, stadsbouwmeester Micha de Haas, de RCE en architect Gert Jan te Velde

Bestel hier je ticket

Datum: woensdag 27 maart 2024
Tijdstip rondleiding: 19.15 uur - 19.45 uur
Tijdstip debat: 20.00 uur - 22.00 uur
Locatie: Laan 1914 nr. 35, 3818 EX Amersfoort

Meld je hier aan voor de rondleiding
Tijdstip rondleiding: 19.15 uur - 19.45 uur

Marinke Steenhuis foto RDHV kantoor: Dirk Verwoerd Architectuurfotografie
FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!