Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap

Samenwerking tussen programma MooiNL, stichting CoLa en FASadE

Landelijke bijeenkomst
De aftrap van de Dag van de Architectuur vindt sinds enkele jaren plaats in het Nieuwe Instituut en wordt op donderdag 13 juni verricht door de rijksbouwmeester in aanwezigheid van de lokale stadsbouwmeesters en de provinciale kwaliteitsadviseurs. Ambassadeur van stichting CoLA is het Instituut Rijksbouwmeester. Het middagprogramma van de Kennisdag CoLA is publiek toegankelijk.

Op deze Kennisdag wordt onder andere gesproken over hoe lokale bijeenkomsten over lokale thematieken kunnen bijdragen aan het gesprek over integrale ruimtelijke kwaliteit. Dit gebeurt in het kader van de Handreikingen die zijn opgesteld door Mooi NL. Programmamaker van FASadE Irene Edzes krijgt op deze dag podium om te vertellen over de Jane's Walks. De Jane's Walks in september door het Soesterkwartier sluiten aan op de Handreiking Leefbare steden en regios - Groen en gezond leven in de stad.

Samenwerking tussen FASadE, stichting CoLa en Mooi NL
Veertien lokale activiteiten, gedragen door de lokale architectuurinitiatieven, onderzoeken op lokaal niveau hoe lokale kennis of voorbeeldprojecten de publieke dialoog rondom een of meerdere handreikingen in MooiNL kunnen voeden. en gelijktijdig bekendheid wordt gegeven aan de verschillende handreikingen. Het betreft activiteiten die hetzij specifiek in het kader van dit project georganiseerd worden, hetzij een specifieke, op de handreikingen gerichte aanvulling vormen op reeds geplande activiteiten; in het tweede geval wordt de bijdrage vanuit de subsidie alleen gebruikt voor dat aanvullende deel.

Stichting Coördinatie Lokale Architectuurinitiatieven (CoLA) zet zich in voor een betere ruimtelijke kwaliteit in Nederland. Dit doet zij door haar netwerk van ruim 40 lokale en regionale architectuurcentra te versterken en te verbinden. Deze centra organiseren diverse activiteiten en dialogen om de ruimtelijke uitdagingen in hun regio te bespreken met experts, bewoners en andere belanghebbenden. Zo dragen zij bij aan gebiedsgerichte oplossingen en het ontwikkelen van visies op de op de ruimtelijke kwaliteit van ons land. Achter de schermen gaat CoLA in gesprek met landelijke organisaties zoals College van Rijksadviseurs en Nieuwe Instituut, en met diverse ministeries. Doel is de wederzijdse dialoog van lokaal tot landelijk en vice versa te versterken. Een belangrijk middel daarbij is de Dag van de Architectuur, een landelijke manifestatie van lokale activiteiten rondom een jaarlijks vast te stellen thema.

FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!