Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap

Governance FASadE

FASadE onderschrijft de ‘sustainable development goals’ van de United Nations (UN Global Goals) en de ambitie van Gemeente Amersfoort om Amersfoort in 2030 een CO2-neutrale en afvalloze stad te laten zijn.

Met het maken van programma rond actuele thema’s als circulariteit, duurzaam bouwen, biodiversiteit en klimaatverandering, toegankelijke stad en inclusie wil FASadE bijdragen aan het koppelen van professionele ambities op het vlak van maatschappelijke vraagstukken aan een breed publiek. Zo toont de Waterkaart Amersfoort de relatie van de stad met het water én de toekomstige opgaven. De kaart is ook geschikt voor gebruik in het onderwijs. Met de Jane’s Walks laat FASadE het verband zien tussen sociale cohesie en ruimtelijke vormgeving. FASadE communiceert via online-middelen en kiest ervoor zo min mogelijk gebruik te maken van papier. Als we gebruik maken van papier is het op basis van gerecycled papier en met milieuvriendelijke inkt. Daarbij maken we bij voorkeur producten die langer dan één seizoen meegaan. Vervoer bij FASadE-activiteiten is met openbaar vervoer dan wel met elektrisch vervoer. Bij het verschaffen van drinken proberen we zo min mogelijk van plastic verpakkingen gebruik te maken. Bij het maken van fysieke tentoonstellingsmiddelen denken we na over hergebruik en upcycling.

FASadE is onderdeel van de stichting Amersfoort-in-C, dat onder andere participeert in het project 'Musea bekennen kleur' en de bijeenkomsten 'Duurzaamheid in de culturele sector in Amersfoort '.  Met De Jonge Honden wil FASadE bijdragen aan verbreding van de doelgroep en aan de particpatie van jonge ontwerpers aan het stadsdebat. Zowel bij de samenstelling van de programmaraad, De Jonge Honden en de vakjury van de Stadsbouwprijs wordt waarde gehecht aan een evenwichtige samenstelling met diversiteit aan mensen. 

Heb je constructieve suggesties? Laat het ons weten.

FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!