Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap

Handreikingen Publieke ruimte en Inclusie

FASadE besteedde in 2019 veel aandacht aan het onderwerp Publieke ruimte en Inclusie. Met vier Jane's walks, architectuurcafés, het maken van een kaart van Nolli en een expertsessie werd veel kennis opgehaald. Kennis die we natuurlijk graag delen.

Met het opstellen van een lijst met stelregels als handreikingen is een eerste poging gedaan om de opgedane kennis te verspreiden. Het is een 'work in progress' want we leren voortdurend bij. Van de expertsessie is een beeldend verslag gemaakt, met illustraties van Studio Limón.

FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!