Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap

Stadsbouwprijs Amersfoort 2020: publieksprijs en vakjury

Het bekronen van projecten die de stad beter, mooier en gezonder maken is belangrijk en stimulerend. FASadE roept daarom de Amersfoortse Stadsbouwprijs in het leven. De feestelijke traditie van het uitreiken van een architectuurprijs in Amersfoort krijgt hiermee vervolg.

Opzet
De ambitie is om de Amersfoortse Stadsbouwprijs iedere twee jaar uit te reiken aan een bureau of een samenwerkingsverband van verschillende (ontwerp)bureaus. Ingezonden kunnen worden projecten op het vlak van stedenbouw, architectuur, landschapsontwerp en interieur en combinaties van deze disciplines. Vooralsnog kent de prijs twee categorieën: S en L op basis van de grootte van de voetafdruk van het project. In elke categorie zijn twee prijzen te winnen, namelijk een juryprijs en een publieksprijs. De aanmelding voor 2020 is gesloten, het stemmen voor de publieksprijs is in volle gang en dit kan de hele maand september. De vakjurering vindt plaats op woensdag 28 oktober en op dezelfde dag worden 's avonds de winnaars bekend gemaakt.

Pleitbezorgers
De Jonge Honden hebben zich sterke pleitbezorgers getoond voor de invoering van een Stadsbouwprijs. Samen met de programmaraad van FASadE stellen zij uit de inzendingen de voorselectie samen voor de vakjurering. Deze projecten worden bezocht en beoordeeld door de vakjury. Om belangenverstrengeling voor te zijn wordt bij de voorselectie de regel gehanteerd dat men zich onthoudt van stemmen op projecten waar men persoonlijk bij betrokken is geweest.

Mooie traditie
De Architectuurprijs werd aan het begin van deze eeuw meermaals door FASadE geïnitieerd en uitgereikt. Dat bracht veel animo, mooie debatten en tentoonstellingen voort. De economische crisis en daaruit voortvloeiend de crisis in de bouw maakten aan deze traditie een einde. Een gemis voor de stad. De huidige praktijk echter biedt volop aanleiding voor een goed vervolg.

Brede blik
Was de architectuurprijs in het verleden in hoofdzaak op architectuur gericht, de stadsbouwprijs ambieert een waardering vanuit een breder perspectief. Een goed project is meer dan de som der delen. Bij de waardering van projecten wordt ook gekeken naar de bijdrage van een project aan de publieke ruimte of aan woning- en functiediversiteit. De integrale benadering van de leefomgeving, zoals die doorklinkt in de Nieuwe Omgevingswet, vindt zo weerklank in de Stadsbouwprijs. Met de introductie van de Stadsbouwprijs wil FASadE de ruimtelijke kwaliteit die integrale plannen kunnen opleveren benadrukken en bij een breed publiek onder de aandacht brengen.

Jury- en publieksprijs: woensdag 28 oktober
De juryprijs wordt uitgereikt aan een project dat door een samengestelde deskundige jury als best beoordeeld wordt op vooraf vastgestelde criteria. De samenstelling van de jury is afgestemd op de multidisciplinaire strekking van de prijs en is dit jaar verzorgd door het ABC, het architectuurcentrum van Haarlem. De jury is in 2020 als volgt samengesteld: voorzitter Gabriël Verheggen, directeur ABC Architectuurcentrum Haarlem, Willem Hein Schenk, stadsarchitect van Haarlem, Hanneke Kijne, landschapsarchitect en eigenaar van MORE-landscape, Gerrie Blok, regiomanager Ymere, Peter Rutten, architect en eigenaar pr architectenburo. De juryleden jureren één editie van de Stadsbouwprijs. 

De publieksprijs wordt uitgereikt aan het project dat in die categorie als best beoordeeld wordt door de inwoners van de stad. De uitkomst van de publieksprijs wordt vooraf niet gecommuniceerd met de vakjury om beïnvloeding te voorkomen.

En de prijs zelf? Dat is bovenal brede waardering voor het vakmanschap en het vermogen tot samenwerking van ontwerpteams. Met de Stadsbouwprijs wil FASadE dat de integrale kwaliteit van nieuwe stukken Amersfoort wordt gezien en gewaardeerd. Ruimtelijke kwaliteit moet je vieren!

COVID 19 en FASadE
COVID - 19 en FASadE / Lees meer
De COVID-19 crisis raakt iedereen. Met een aangepast programma blijft FASadE inspireren. Gezien de huidige ontwikkelingen laat FASadE programma alleen doorgang vinden als de 1,5m afstand goed gehandhaafd kan worden. Helaas is om deze reden de geplande Jane's Walk door Vathorst opnieuw tot nader orde uitgesteld. Ook de georganiseerde fietstocht langs het werk van Van der Tak zal op een later moment plaatsvinden.