Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap

Stadsbouwprijs Amersfoort 2020: publieksprijs en vakjury

Ruim 2.000 mensen brachten hun stem uit voor de Amersfoortse Stadsbouwprijs 2020! De publieksfavoriet wordt op 28 oktober bekend gemaakt. De vakjury zou ook op 28 oktober bij elkaar komen. Echter, de Corona-praktijk is weerbarstiger dan gehoopt en de nieuwe noodverordeningen hebben direct invloed op de programmering van FASadE en op de invulling van de geplande jurydag. Omdat de vakjury een bezoek aan de geselecteerde projecten een voorwaarde vindt om tot een goed oordeel te komen is besloten om de vakjurering uit te stellen naar voorjaar 2021.

Opzet
De ambitie is om de Amersfoortse Stadsbouwprijs iedere twee jaar uit te reiken aan een bureau of een samenwerkingsverband van verschillende (ontwerp)bureaus. Ingezonden kunnen worden projecten op het vlak van stedenbouw, architectuur, landschapsontwerp en interieur en combinaties van deze disciplines. De prijs kent drie categorieën voor de vakjurering: S, M en L op basis van de grootte van de voetafdruk van het project. De publiekkstemming is inmiddels gesloten. Op woensdag 28 oktober wordt de publieksprijs bekend gemaakt. 

Pleitbezorgers
De Jonge Honden hebben zich sterke pleitbezorgers getoond voor de invoering van een Stadsbouwprijs. Samen met de programmaraad van FASadE stellen zij uit de inzendingen de voorselectie samen voor de vakjurering. Deze projecten worden bezocht en beoordeeld door de vakjury. Om belangenverstrengeling voor te zijn wordt bij de voorselectie de regel gehanteerd dat men zich onthoudt van stemmen op projecten waar men persoonlijk bij betrokken is geweest.

Mooie traditie
De Architectuurprijs werd aan het begin van deze eeuw meermaals door FASadE geïnitieerd en uitgereikt. Dat bracht veel animo, mooie debatten en tentoonstellingen voort. De economische crisis en daaruit voortvloeiend de crisis in de bouw maakten aan deze traditie een einde. Een gemis voor de stad. De huidige praktijk echter biedt volop aanleiding voor een goed vervolg.

Brede blik
Was de architectuurprijs in het verleden in hoofdzaak op architectuur gericht, de stadsbouwprijs ambieert een waardering vanuit een breder perspectief. Een goed project is meer dan de som der delen. Bij de waardering van projecten wordt ook gekeken naar de bijdrage van een project aan de publieke ruimte of aan woning- en functiediversiteit. De integrale benadering van de leefomgeving, zoals die doorklinkt in de Nieuwe Omgevingswet, vindt zo weerklank in de Stadsbouwprijs. Met de introductie van de Stadsbouwprijs wil FASadE de ruimtelijke kwaliteit die integrale plannen kunnen opleveren benadrukken en bij een breed publiek onder de aandacht brengen.

Publieksprijs: woensdag 28 oktober, Juryprijzen: voorjaar 2021
De publieksprijs wordt uitgereikt aan het project dat als best beoordeeld wordt door de inwoners van de stad. De vakjurering is spijtig genoeg uitgesteld in verband met de Corona-maatregelen. De jurering van de vakjury zal plaatsvinden op 1 april 2021.

De juryprijs wordt uitgereikt aan een project dat door een samengestelde deskundige jury als best beoordeeld wordt op vooraf vastgestelde criteria. De samenstelling van de jury is afgestemd op de multidisciplinaire strekking van de prijs en is dit jaar verzorgd door het ABC, het architectuurcentrum van Haarlem. De jury is in 2020 als volgt samengesteld: voorzitter Gabriël Verheggen, directeur ABC Architectuurcentrum Haarlem, Willem Hein Schenk, stadsarchitect van Haarlem, Hanneke Kijne, landschapsarchitect en eigenaar van MORE-landscape, Gerrie Blok, regiomanager Ymere, Peter Rutten, architect en eigenaar pr architectenburo. De juryleden jureren één editie van de Stadsbouwprijs. 


En de prijs zelf? Dat is bovenal brede waardering voor het vakmanschap en het vermogen tot samenwerking van ontwerpteams. Met de Stadsbouwprijs wil FASadE dat de integrale kwaliteit van nieuwe stukken Amersfoort wordt gezien en gewaardeerd. Ruimtelijke kwaliteit moet je vieren!

FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!