Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap
bron: H+N+S Landschapsarchitecten

TIP: Architect van je eigen werk

Werkzaam zijn als architect betekent creatief bezig zijn, maar ook deadlines halen en zorgen voor voldoende opdrachten. Dat zorgt voor werkdruk. Hoe zorg je er voor dat je, ondanks die druk, gezond door kunt werken tot je pensioendatum? Ook als die datum nog ver weg is! Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) organiseert een evenement voor de branche waar deze vraag centraal staat. 

Waarom moet je hierbij zijn? Informatie + netwerken + inspiratie + bij- en nascholingsuren architectenregister

Het zal niet alleen een informatieve maar ook onderhoudende dag worden waarin inspiratie opdoen en netwerken aan bod komen. We gaan uit van een programma tussen 10 tot 16 uur, gevolgd door een netwerkborrel.
Voor ingeschrevenen in het architectenregister: op grond van de Wet op de architectentitel moet je om de titel van architect te blijven voeren elk jaar 16 bij- en nascholingsuren volgen. Deelnemen aan dit event telt voor 6 uren. Dankzij subsidie van SZW kan SFA de architectenbranche dit event kosteloos aanbieden. 

Wanneer en waar?
Het event vindt plaats op woensdag 19 juni, in het centrum van Utrecht (Bibliotheek Neude 11).
Inloop is vanaf 9.30 uur, het programma start om 10 uur tot 16 uur. 
Voor lunch wordt gezorgd. We sluiten af met een borrel om na te praten en te netwerken. 

Lees meer over het volledige programma

Naast het programma (plenair en workshops) vol informatie en inspiratie is er ook gelegenheid allerlei stakeholders in de branche te treffen (zoals het architectenregister, BNA, BNA academie, PEP (programma voor de beroepservaringsperiode), het pensioenfonds etc.). 

Het aantal plekken is beperkt, meld je snel aan. Hoe eerder de aanmelding, hoe groter de kans op de workshops van je eerste voorkeur). 

Over SFA
Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) informeert en helpt werkgevers en werknemers van architectenbureaus bij vragen over de -toepassing van de- cao voor architectenbureaus en arbeidsomstandigheden. Soms voeren we projecten uit, vaak gericht op duurzame inzetbaarheid, gezond en veilig werken. Het event op 19 juni maakt onderdeel uit van zo’n project. Door een subsidiebijdrage van SZW kan SFA deze dag kosteloos aan de branche aanbieden.  
SFA heeft niet vaak de kans een dergelijk (gratis) event te organiseren en we streven daarom naar een grote opkomst. I

bron: Van Ginkel Groep
FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!