Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap
foto: Fred Oosterhuis, PITSTOP

Tip: Stadsringcafé met wethouder Lot van Hooijdonk

De burgerinitiatiefgroep Van Ring naar Park organiseert op vrijdagmiddag 3 februari een stadscafé in De Observant. Wethouder Lot van Hooijdonk (gemeente Utrecht) zal dan ingaan op de transformatie van de Utrechtse Catherijnesingel van drukbereden autoverbinding naar een oase van rust met water als dragende kwaliteit. Wethouder Tyas Bijlholt (gemeente Amersfoort) refelecteert. Gespreksleider is Duco Bannink.

Datum: vrijdagmiddag 3 februari
Tijd: 15.30 uur - 17.00 uur
Locatie: De Observant, Stadhuisplein Amersfoort
Aanmelden:  Via van Ring naar Park

FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!