Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap

2015

Onderstaand een overzicht van de FASadE-activiteiten, georganiseerd in 2015.

Architectuurcafés: 

Woensdag 5 maart 2015 – ‘HET KLEINE HUIS

- Over hoe klein kan een huis zijn en wat voor eisen dit steltaan de stad. Een vol huis bij het Architectuurcafé van FASadE in een samenwerking met de Nieuwe Stad.
- Sprekers waren Jan Poolen van ZEEP architects and urban designers, directeur Bart Schoonderbeek van Schipper Bosch, initiator van The Small House in Londen, ism de architecten Dyvik Kahlen architects uit Londen, verantwoordelijk voor het ontwerp; Tim van de Grinten van Moodworksarchitecture over het concept Heijmans ONE en een presentatie van studenten TU Delft over het micro-compact home van Richard Horden. In de zaal was The Small House uit Londen op schaal uitgezet. Locatie was De Nieuwe Stad in Amersfoort. Foto: Fred Oosterhuis

Woensdag 28 Mei 2015 – ‘Momentum Herbestemming en Transformatie

- Nederland excelleert in herbestemmings- en transformatieprojecten. Kazernes, postkantoren en industriële complexen zijn gewilde plekken, waar creativiteit de boventoon voert. Er is echter ook een ander type vastgoed, waar herbestemming en transformatie weliswaar mogelijk zijn, maar waarbij het om zulke immense hoeveelheden vierkante meters gaat, dat de ingebruikname hiervan niet reëel is. Koersen we wederom af op een bubble?
- Sprekers waren: Rijksadviseur voor het landschap Eric Luiten | gedeputeerde van Utrecht Bart Krol | wethouder van Amersfoort Fleur Imming | Saskia Beer, Amstel III en Glamourmanifest | Sjoerd Feenstra, directeur URHAHN | Teun van den Ende, secretaris Herbestemmingsteam en medewerker van het college van rijksadviseurs | Han Wiendels, herstructureringsmaatschappij Overijssel | Jan Willem van Beek, SVn | Martin van Hoogevest, directeur Triveste, voorheen bouwonderneming Van Hoogevest. Gespreksleider was Guido Wallagh, partneradviseur INBO


Woensdag 18 November 2015 – ‘Presentatie van alle plannen voor de Lichtenberg

- Presentatie van alle plannen Lichtenberg op de traverse van station Amersfoort. FASadE toont in de maand november een overzicht van de individuele plannen van de achttien architecten. Naast de tentoonstelling in de stationstraverse zijn alle ontwerpen gebundeld en opgenomen in een digitaal Inspiratieboek. Dit Inspiratieboek is te vinden op www.wonenopdelichtenberg.nl.
- Spreker tijdens het architectuurcafe: stadsbouwmeester Loes Oudenaarde. Gesprekseider Patrick Nederkoorn
- Tentoonstelling stationstravers geopend door wethouder Buijtelaar

 

Excursies

Woensdag 4 februari: Excursie naar het het Nationaal Militair Museum

Foto: Fred Oosterhuis Johanna van der Werff en wethouder Hans Buijtelaar
FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!