Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap

2016

Onderstaand een overzicht van de FASadE-activiteiten, georganiseerd in 2016.

Architectuurcafés:

17 februari 2016 - ‘De Nieuwe Immigrant’
- Over alle aspecten van de huisvestingsopgave voor ontheemden, met als centrale vraag: welke rol is er weggelegd voor gemeente, woningcorporaties, ontwikkelaars, conceptdenkers en architecten?
- Sprekers: Fleur Imming, wethouder Amersfoort; Mano Otten, Vastgoedmanager van De Alliantie; Fred Schoorl, directeur BNA; Petra Rutten, directeur Maatschappelijke Ontwikkeling Heijmans; Carolien Schippers, unitmanager COA; Pierre van Rossum, directeur Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam; Eugene Zaaijer, architect en innovator. Gespreksleiding: Jacqueline van de Sande, Beaumont communicatie & Management.

16 maart 2016 – ‘Top down of bottom up … wat is het beste voor de stad?’
- De ‘pro-s & cons’ van Bottom up en Top down onder de loep. Hoe democratisch of ondemocratisch zijn bottom up en top down initiatieven? Hoe zit het met de professionaliteit ervan? Hoe garanderen we de ruimtelijke kwaliteit van onze steden, ook op de langere termijn? Wat mogen en kunnen we in dit licht van burgers verwachten? Wat is de rol van architecten en ontwikkelaars?
- Sprekers: architect Carel Weeber; Mariet Schoenmakers, stedenbouwkundige, werkzaam bij gebieds-en projectontwikkelaar AM, als directeur Concepts; architect Thijs Asselbergs; Stadmaker Frans Soeterbroek; Jeanet Kullberg en Andries van den Broek, senior onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau; concept-ontwikkelaar Berci Florian; Hans Teerds, architect, blogschrijver, publicist en onderzoeker aan de TU Delft.

20 april 2016 - 'De groene stad - wat kunnen we leren van inspirerende voorbeelden wereldwijd?'
- Over de waarde van groen voor de leefomgeving op zowel economisch als maatschappelijk gebied. De herinrichting van de stad Christchurch in Nieuw-Zeeland werd als centraal voorbeeld uitgelicht. Vervolgens werd een link gelegd met Amersfoort.
- Sprekers: Keynote speaker Shyam Khandekar, stedenbouwkundige en hoofdredacteur van tijdschrift My Liveable City; Liesl Vivier, directeur BDP Khandekar Studio in Nederland en Jacqueline Verhees, landschapsarchitect van het bureau 'Verhees voor landschap'. Verhees kent Amersfoort goed, werkte aan de vergroening in het Centraal Stadsgebied van Amersfoort en ziet kansen voor verdere vergroening in Amersfoort. Jan Poolen, ZEEP, schetst in een korte inleiding de toekomstplannen van een groene Zonnehof.

1 juni 2016 - ‘Brazil Modern’
- Over de verrassende veelzijdigheid van Braziliaanse moderne architectuur. Deze architectuur is onderscheidend, sensueel, creatief en kent een wonderbaarlijke rijkdom aan schakeringen. Het werk van moderne Braziliaanse architecten werd gedurende de avond in de context van maatschappelijke ontwikkelingen gezet.
- Sprekers: architect, hoogleraar aan de TU Delft en Braziliëkenner bij uitstek, Paul Meurs, van architectenbureau SteenhuisMeurs.

14 december 2016 - ‘Perspectief op de Binnenstad’
- Over de veranderingen die in binnensteden plaatsvinden. Er werd met name gesproken over het probleem omtrent leegstand. Eén ding werd tijdens deze avond duidelijk: de veranderingen gaan zo snel, dat ze ook de deskundigen overrompelen. En.. er is niet ‘één oplossing’, zomin als er één type binnenstad is.
- Sprekers: Pim van den Berg, gedeputeerde provincie Utrecht; Frank Quix, Q&A Research & Consultancy voor retail; Ellen van Vossen, ‘Strategie in Beeld’, adviseur Ruimtelijke vraagstukken en centrumontwikkelingen; econoom Herbert ter Beek, Buro voor Economische Argumentatie, Johanna van der Werff, FASadE en Marc van Leent van Refill.

Architectuurfilms:

- 4 februari 2016 - ‘Andermatt, global village’

- 10 maart 2016 - ‘Addicted to Every Possibility’

- 21 april 2016 - ‘Zaha Hadid, who dares wins’

- 26 mei 2016 - ‘Oscar Niemeyer, an architect commited to his century’

- 13 oktober 2016 – ‘Frederick Law Olmsted: Designing America’

- 10 november 2016 - ‘Loos ornamental’

- 15 december 2016 - ‘The Competition’

 

FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!