Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap
Café do's, don'ts en dilemma's van restauratie, renovatie en remake 3

2017

Onderstaand een overzicht van de FASadE-activiteiten, georganiseerd in 2017.

Architectuurcafés:

Woensdag 18 januari 2017 – ‘Stations als bakens van grandeur en places to be – eigentijds en tijdloos’
- Over het stationsgebied als fenomeen. Vaak zijn stations zeer bepalend voor het functioneren van de stad. Niet alleen bepaalt een station de bereikbaarheid en levendigheid ervan, ook is de aanwezigheid van het station als een centrale verkeersfunctie een verbindend element. Verschillende meningen over het verrommelde stationsgebied van Amersfoort kwamen aan bod tijdens de uitgebreide discussie met de zaal.
- Sprekers: Bert Dirrix, Spoorbouwmeester; architect Jan Benthem, van Benthem Crouwel Architects en Wijnand Veeneman, assistant-professor TU Delft inzake OV op de veranderende betekenis van stations en het station van de toekomst. Sidekick vormde Frederik Ruys, van Vizualism en betrokken bij de VPRO-serie Onzichtbaar Nederland. Landschapsarchitect Bart Brands, van Karres en Brands openbaarde zijn bevindingen bij de analyse van ‘Spoorzone Amersfoort’. Jaap Huisman leidde de avond.

Woensdag 19 april 2017 – ‘Nieuwe maaivelden’
- Over Nieuwe maaivelden als methode om de stad levendig en compact te maken en te houden terwijl steden steeds verder verdichten. Centraal stonden de vragen: Hoe zorgen we ervoor dat steden de groeiende verdichting aankunnen zonder dat open landschap wordt opgeofferd? En hoe leefbaar zijn de steden van de toekomst?
- Sprekers: Paul Roncken, landschapsarchitect en ruimtelijk adviseur provincie Utrecht; Chris Zwiers, architect, mede-eigenaar en directeur van Oever Zaaijer in Amsterdam; Yosser Dekker, initiator Roofgarden in Arnhem; Ruurd Gietema; stedenbouwkundige, partner in KCAP Architects & Planners en Tim Vermeend, directeur van ‘Urban Climate Architects’.

Woensdag 15 november 2017 – ‘Do’s, don’ts en dilemma’s van restauratie, renovatie en remake’
- De do´s en don´ts van restauratie en renovatie onder de loep. Hoe restaureer je een monument met de materialen en technieken van nu? En met welke dilemma’s krijg je te maken? Hoe zorg je dat een 'remake' in de geest van de bedenker wordt uitgevoerd, hoe 'heilig' is het ontwerp daarbij en wat is authenticiteit?
- Sprekers: Titus Darley van Spectrum en Rietveld Originals, bekend als maker van remakes van meerdere Rietveldstoelen; Jurjen Creman, Atelier Jurjen Creman, restaurator van onder meer de in de tentoonstelling ‘De Stijl voorbij.’ getoonde perskamer van UNESCO; Wessel de Jonge, ‘herbestemmingsarchitect’ van onder meer Zonnestraal van Duiker in Hilversum en Rietvelds Biënnalepaviljoen in Venetië en medeoprichter van Docomomo International en Ludo van Halem, conservator 20e eeuwse kunst van het Rijksmuseum. De avond werd geleid door Teun van den Ende, secretaris van het nationale Herbestemmingsteam, verbonden aan het atelier Rijksbouwmeester en oprichter van Werkplaats Erfgoed.

Woensdag 13 december 2017 – ‘De historische Expo 58 vanuit dubbel perspectief’
- Over de Wereldtentoonstelling Expo 58, die in 1958 in Brussel plaatsvond. Gesproken werd onder andere over de rol van Rietveld met betrekking tot het Philipspaviljoen en het Nederlandse paviljoen. Vervolgens werd er ingegaan op verschillende initiatieven omtrent de herbouw van dit Philipspaviljoen in Eindhoven.
- Sprekers: Peter Wever, arts-microbioloog en verzamelaar van parafernalia met betrekking tot Expo 58; Frederike Manders, van Hyperspace Collective.


Architectuurfilms:

- 23 februari 2017 – ‘The Chinese Mayor’

- 16 maart 2017 – ‘The Human Scale’

- 13 april 2017 – ‘The Fountainhead’

- 21 september 2017 – ‘Over Rietveld in zijn tijd’

- 12 oktober 2017 – ‘De weelde van soberheid’

- 7 december 2017 – Rietveld Ruimtekunstenaar’ en ‘Woningbouw Rietveld Hoograven’

Tentoonstelling De Stijl voorbij. Foto: Bram Petraeus Fietstocht langs het werk van Zuiderhoek Café Nieuwe Maaivelden
FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!