Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap

2018

Onderstaand een overzicht van de FASadE-activiteiten georganiseerd in 2018, het jaar waarin directeur Johanna van der Werff na 15 jaar het stokje doorgaf aan Irene Edzes.

Architectuurcafés: 

Woensdag 7 februari 2018 – ‘WHO CARES
- Over de uitkomsten van de prijsvraag WHO CARES van de Rijksbouwmeester. Vijf winnende plannen staan centraal. Deze visies zijn een antwoord op de vergrijzing en de daarmee samenhangende veranderingen in de zorg en geven een impuls aan de ruimtelijke vernieuwingen van de wijken. Met een breed samengesteld forum wordt gezocht naar een generieke toepasbaarheid van de plannen.
- Sprekers: Pi de Bruijn, de Architekten Cie; Helene Houben, Houben architectuur; Peter van Assche, bureau SLA; Berci Florian, De Vrbldng; Wieteke Nijkrake, NOHNIK architecture and lanschapes. Forum: Floris Alkemade, Rijksbouwmeester; Fleur Imming, wethouder Amersfoort; Anneke Nijhof, conceptontwikkelaar FAME; Onno Bremmers, Woonzorg Nederland; Endry van Velzen, De Nijl Architecten; Rob Hoogma(voorzitter Raad van Bestuur Siza) en Achmed Baadoud (voorzitter dagelijks bestuur stadsdeel Nieuw-West, Amsterdam). De moderatie lag in handen van Rutger Oolbekkink en Guido Wallagh, INBO.

Woensdag 14 april 2018 – ‘Excursie Meander Medisch Centrum’
- Meander Medisch Centrum opende eind 2013 haar deuren. Vijf jaar en een aantal internationale prijzen later, functioneert het ziekenhuis alsof het er altijd geweest is. Vragen over onder andere het ontwerpproces en de huidige praktijk kwamen tijdens de presentatie en excursie aan bod.
- Sprekers: Hans van Beek, van Atelier Pro tekende samen met zijn team indertijd voor het ontwerp; Bruno Doedens van DSlandschapsarchitecten.

Woensdag 11 juli 2018 - ‘Urban Picknick’
- Over de toekomst van FASadE in relatie tot de grote opgaven van de stad (verdichting in schaarse ruimte, groeiende sociale ongelijkheid, energietransitie). Verschillende sprekers hebben aangegeven waar het hart van vol is, welke opgaven hoog op de agenda (moeten) staan en welke rol FASadE hierbij kan vervullen.
- Sprekers: Ard de Jong (directeur Latei), Ron Verduijn (architect Van Hoogevest architecten), Herbert Bosch (regiomanager bij BPD), Marnix van den Berg (directeur Hogeschool Utrecht locatie Amersfoort), Marc van Leent (expert en gangmaker in maatschappelijk vastgoed), Monique Govers (directeur - bestuurder OMNIA wonen), Maartje Luisman (stedenbouwkundige - directeur SVP Architectuur en Stedenbouw), Niels Veenhuijzen (directeur Scholen in de Kunst), Astrid Janssen (wethouder Groen Links – o.v.), Irene Edzes (sinds 1 juni programmaker bij FASadE). Studio Limón maakt live een beeldend verslag van deze betogen.

Woensdag 26 speptember 2018 – ‘Smart Cities’
- Over de ontwikkelingen van het internet en de technologie in combinatie met steden. Technologie is geen onontkoombaar fenomeen. Geconcludeerd wordt dat het voeren van de discussie over Smart City, zoals tijdens dit architectuurcafé, bijdraagt aan de bewustwording die nodig is om de digitale wereld meer democratisch te maken.
- Sprekers: Tessel Renzenbrink, filosoof en werkzaam bij Stichting GR1P; Jan-Willem Wesselink van Future City Foundation; Pascal Ravesteijn, lector Procesinnovatie & Informatiesystemen aan de Hogeschool Utrecht.

Maandag 29 oktober 2018 – ‘Dag van de Stad’
- Een congres met het thema ‘De stad in balans’ vond plaats in de Wagenwerplaats in Amersfoort. Aan de hand van vele workshops en lezingen werd er nagedacht over toekomstbestendige steden en stedelijke regio’s. Hoe zorg je voor een goed evenwicht tussen uiteenlopende belangen in onze steden? Tussen bezoekers en bewoners? Tussen steen en groen? Tussen welvaart en welzijn?

Woensdag 21 november 2018 – ‘Verdichten in de Bestaande Stad’
- Er werd kennis genomen van het kersverse concept van de verdichtings- en hoogbouwvisie die NEXT architects met de gemeente Amersfoort heeft gemaakt. Bezoekers werden geconfronteerd met de collectieve obsessie met groei en zijn gewezen op de kansen die verdichting en hoogbouw de stad te bieden heeft.
- Sprekers: Stadsbouwmeester Loes Oudenaarde; Architect Bart Reuser van NEXT architects; Kunstenaar en tentoonstellingsmaker Arne Henrdiks; Syren Bosch, lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. De gespreksleider was Sjors de Vries van Ruimtevolk.

 

Architectuurfilms: 

- 21 maart 2018 – Documentaire-avond ‘Krabben aan verf’

- 4 april 2018 – Documentaire-avond ‘Plannen voor plaats’

- 19 september 2018 – ‘Smart City: op zoek naar de slimme burger’

- 31 oktober 2018 – ‘The Human Shelter’

 

FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!