Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap
Foto: Rufus de Vries

2019

Onderstaand een overzicht van de FASadE activiteiten, georganiseerd in 2019.

Architectuurcafés:

Donderdag 28 februari 2019 – ‘Beeldenstorm’
- Met een centrale rol voor beeldende kunst. Het geschilderde stadsgezicht vertelt veel over hoe er naar de stad gekeken wordt en hoe de stad en de publieke ruimte zijn ingericht. Vele bijzondere stadsbeelden passeerden de revue. Gebleken is dat zowel de stad als de artistieke verbeelding daarvan voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn.
- Sprekers: fotograaf Hans Wilschut en stedenbouwkundige Johan Galjaard. De avond werd ingeleid door Robbert Roos, directeur van Kunsthal KAdE.

Donderdag 4 april 2019 – ‘5 jaar Eemhuis en Eemplein
- Over deze bijzondere plek in Amersfoort. Hoe zijn het gebouw en het plein in gebruik genomen? Wat valt er te leren van nieuwe publieke ruimte? Welke rol heeft de gemeente als regisseur bij de Visie Eemplein? Dit zijn enkele vragen die tijdens het café besproken zijn.
- Sprekers: Architect Michiel Riedijk; Landchapsontwerper Edwin Santhagens; Anton Groot, van Scholen in de Kunst; stadsmanager Steven Wierckx. De moderator van de avond was Vincent Robijn.

Woensdag 18 september 2019 - 'Urban Picknick'
- Kort maar krachtig dragen sprekers op de zeepkist onderwerpen aan die geangendeerd moeten worden. Op het dak van de Hogeschool Utrecht spraken: Maurits van Hoogevest (Studio SUE), Pieter Schengenga (H+N+S landschapsontwerp), Eugene Zaaijer (Urban Hub033), Dorine Lommen (manager Volkshuisvesting Portaal), Patrick van der Klooster (bpd), Loes Oudenaarde (stadsbouwmeester), Jan Poolen (ZEEP architects and urban designers), Jojanneke Tap (OOK architecten, Jonge Honden FASadE),  Herman Broekhuizen (Heilijgers), Tom de Wit (Vrienden van de Eemhaven en het Forum Flehite), Jeroen Osendarp (agNOVA architecten). De Amersfoortse kaart van Nolli biedt gespreksstof tijdens de pauzes.

Donderdag 26 september 2019 – ‘From Oneway to the circular way’
- Over bouwen op Mars en circulair bouwen. De nut en noodzaak van samenwerken en de waarde van een nieuwe mindset werden goed duidelijk. Net als de bijdrage die kunst en wetenschap op de maatschappelijke praktijk kunnen hebben.
- Sprekers: Layla van Ellen over haar afstudeerproject Icehab; Jan Jongert van Superuse Studio’s; Programmamanager Circulaire Economie bij de gemeente Amersfoort Nelly Swijnenburg. De moderator was Wytze Kuijper (Cirkelstad Utrecht).

Woensdag 16 oktober 2019 – ‘Stadsnatuur als Nieuwe Buur
- Zowel de essentie van stadsnatuur als het plezier dat stadsnatuur ons kan geven kwamen aan bod. Gebleken is dat er door architecten rekening gehouden moet worden met de natuur. Een integrale aanpak kan zorgen voor beperking van klimaatverandering. Ook werd er stilgestaan bij de groenstructuren van Amersfoort en de verbinding van deze groene elementen als aandachtspunt voor de gemeente.
- Sprekers: Piet Vollaard, mede-auteur van het boek “Stadsnatuur maken”; Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam; Hank van Tilborg, partner H+N+S landschapsarchitecten en stadsecoloog bij de gemeenten Amersfoort en Zeist Fenneke van der Vegte. De moderatie was in handen van Patrick van der Klooster.

Donderdag 13 November - Expertsessie Publieke Ruimte en Inclusie
- In het Rietveldpaviljoen organiseerde FASadE een besloten expertsessie over de publieke ruimte in de inclusieve stad onder leiding van Eugene Zaaijer. Vanuit een brede waaier van expertise (kunst in de publieke ruimte, sociaal domein, ondernemerschap, stadsbestuur, placemaking, omgevingspsychologie) is gesproken over inclusie en publieke ruimte. Studio Limón maakte van de expertsessie een beeldend verslag. De handreikingen vormen een 'work in progress'.
- Deelnemers aan de expertsessie waren: Minouche Besters – placemaking Stipo; Noortje van der Have - sociaal domein en ontwikkeling; Marjet Gerlings – omgevingspsychologie; Marc van Leent – sociaal ondernemer; Robbert van der Horst - kunstenaar; Hiddo de Boer – architect, maker Amersfoortse kaart van Nolli; Cora van Zwam – leefbaarheid gemeente Amersfoort; Arno Goossens – strateeg gemeente Amersfoort;
Rufus de Vries – fotograaf; Irene Edzes - programmamaker FASadE. 

16 oktober t/m 6 november - Tentoonstelling Panorama NL en Amersfoort - Rietveldpaviljoen
- FASadE nam deel aan de tentoonstelling met de foto's die fotograaf Rufus de Vries maakte van verschillende Jane's Walks in combinatie met citaten van de beroemde journalist en activist Jane Jacobs.

Jane's Walks:

- Door de wijken Centrum, Liendert, Berg-Zuid en Kattenbroek

Architectuurfilms:

- Donderdag 17 januari 2019 – ‘Citizen Jane: Battle fort he City’

- Donderdag 21 maart 2019 – ‘Experimental City’

- Donderdag 3 oktober 2019 – ‘Blade Runner’

Foto: Rufus de Vries
FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!