Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap

21 september 2019 - Jane's Walk Berg-Zuid

21 september 2019 - Jane’s Walk Berg-Zuid
De ronde ging langs lommerrijke lanen en grote villa's maar ook langs patiowoningen, galerijflats en voormalige arbeiderswoningen. Een dwarsdoorsnede aan woningtypes, maar ook aan architectuurstijlen, straatprofielen en publieke ruimtes. Tijdens de tussenstop bij de bakker aan de Leusderweg werd druk gesproken en kwamen verhalen boven. Een spontane ontmoeting bij het Postzegelpark gaf meer achtergrond bij dit burgerinitiatief. Begrippen die Jane Jacobs introduceerde zoals: "Eyes on the street' kwamen al observerend ter sprake. Het door Jacobs benoemde belang van gemengde buurten kwam in deze voornamelijk monofunctionele wijk ook aan de orde. Via riante lanen, doorsteekjes en een olifantenpaadje kwamen we bij het Belgenmonument. Een vreemde en unieke publieke ruimte, die door de ligging maar bijzonder weinig wordt bezocht. Een opengebroken weg voedde het gesprek over verduurzaming van bestaande wijken. De relatie tussen erfafscheiding en straatprofiel werd mooi geillustreerd aan de hand van de hoogte (en breedte!) van de imposante hagen. Auto's bepalen in aanzienlijk mindere mate het straatbeeld, bewoners trouwens ook.

 

FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!