Irene Edzes met ingang van 1 juni a.s. programmeur FASadE

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat  Johanna van der Werff per 1 juni stopt als directeur van FASadE. Met ingang van die datum neemt Irene Edzes haar taken als programmeur FASadE over. Irene Edzes is architect bij bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur Vollmer & Partners. Johanna van der Werff, de programmaraad van FASadE en Paul Baltus, directeur van de overkoepelende stichting Amersfoort in C hebben er alle vertrouwen in dat Irene Edzes het programma van FASadE op een goede en interessante manier vorm en inhoud kan geven. De afgelopen jaren heeft zij naast haar werk als architect veel relevante ervaring opgedaan met het organiseren van publieksgerichte activiteiten op het gebied van stedenbouw en architectuur. Al tijdens haar studie Bouwkunde organiseerde zij lezingen. Ook was zij gedurende enkele jaren bestuurslid van het Haags Architectuur Café (HaAC). Sinds 2006 woont Irene Edzes in Amersfoort. Zij verzorgt daar onder meer architectuurrondleidingen en gedurende enkele jaren organiseerde zij in de HUB voor Duurzaamheid lezingen en filmavonden.  Speciale interesse heeft Irene Edzes voor het raakvlakken tussen stedenbouw en landschapsarchitectuur: ze was betrokken bij meerdere studies en onderzoeken op dat gebied.

‘Met plezier neem ik het FASadE-stokje over van Johanna die dit jarenlang met verve heeft gehanteerd. FASadE heeft een belangrijke taak in het culturele Amersfoortse debat:  waar en hoe we wonen en leven gaat ons allemaal aan. Sterker nog: onze omgeving beïnvloedt wie we zijn. Architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten hebben het sinds lange tijd niet meer zo druk gehad. Iedereen is lekker bezig, maar tijd voor verdieping is ook belangrijk. Met nieuw programma hoopt FASadE Amersfoort nauw te betrekken op thema’s die leven in de stad, in den lande en daarbuiten. Als aftrap ga ik graag in gesprek met Amersfoortse ontwerpbureaus, corporaties en ontwikkelaars om hierover mee te denken. Ik ga u zien!’