Smart Cities 26 september 2018

Verstedelijking, klimaatveranderingen, arbeidsparticipatie, digitalisering en mobiliteit zijn uitdagingen waar steden wereldwijd voor staan. De bijdrage die IT kan leveren aan een gezonde, duurzame en slimme stad is groot. De stad Amersfoort heeft bijgedragen aan de Nationale Smart City Strategie. En hoe gaat het nu verder? FASadE organiseert op woensdagavond 26 september a.s. een architectuurcafé met Future City.