Smart Cities woensdag 26 september 2018

Verstedelijking, klimaatveranderingen, arbeidsparticipatie, digitalisering en mobiliteit zijn uitdagingen waar steden wereldwijd voor staan. De bijdrage die IT kan leveren aan een gezonde, duurzame en slimme stad is groot. De stad Amersfoort heeft bijgedragen aan de Nationale Smart City Strategie. En hoe gaat het nu verder?

FASadE organiseert op woensdagavond 26 september a.s. een architectuurcafé. Sprekers zijn Tessel Renzenbrink (filosoof en werkzaam bij Gr1p), Jan-Willem Wesselink (kwartiermaker Future City Foundation) en Pascal Ravesteijn (lector Procesinnovatie en informatiesystemen Hogeschool Utrecht).

Tessel Renzenbrink is schrijver en webredacteur en lid van het netwerk van Stichting Gr1p. Zij gaat in op de ethische en politieke gevolgen van de technologisering. Hoe handhaaf je de mensenrechten in de digitale wereld? Welke ethische dilemma's zijn verbonden aan Smart Cities? Jan-Willem Wesselink licht het hoe en waarom toe van het Bouwbesluit voor Smart Cities, waar Future City zich hard voor maakt. Pascal Ravesteijn belicht het aspect Smart Mobilty en de effecten hiervan op de stad in het algemeen en Amersfoort in het bijzonder.

Block the date !
Architectuurcafé Smart Cities
Woensdag 26 september 2018 | 20.00 uur, inloop 19.30 uur.
Locatie: KAdECafé Eemplein 77, Amersfoort
Voor nadere informatie: i.edzes@fasade.nl
Aanmeldingen Smart Cities 26 sept: reserveringen@fasade.nl