De ziel van Duitse steden - Noud de Vreeze

De periode voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog is een episode uit de geschiedenis van de moderne Duitse stedenbouw die in veel West-Europese stedengeschiedenissen ontbreekt. Voormalig stadsarchitect van Amersfoort Noud de Vreeze schreef een imponerend boek.

Het effect van de bombardementen op de centra van meer dan 150 grote en middelgrote Duitse steden is in de naoorlogse politiek van economische en culturele samenwerking in de Westerse wereld nagenoeg onbesproken gebleven. Daardoor zijn de omstandigheden waaronder de wederopbouw van Duitse steden moest plaatsvinden nauwelijks bekend geworden.

In Duitsland is daar de laatste jaren verandering in gekomen: op lokaal niveau wordt veel onderzoek gedaan en gepubliceerd over wat zich in Duitse steden tussen 1933 en 1965 heeft voorgedaan op het gebied van regionale planning, stadsontwikkeling en lokale bouwpolitiek. In de Duitse stedengeschiedenis is de oorsprong te vinden van internationale ontwerpambities, die ook in Nederland invloedrijk zijn geweest. Dat maakt het boek De Ziel van Duitse steden voor een Nederlands lezerspubliek interessant. Verkrijgbaar vanaf half september.