5 jaar Eemhuis en Eemplein Architectuurcafé - donderdag 4 april

Dit jaar viert het Eemhuis haar eerste lustrum. Deze woonkamer van de stad heeft inmiddels een plek bij de inwoners van Amersfoort veroverd. Hoe zijn het gebouw en het plein in gebruik genomen? Wat valt er te leren van nieuwe publieke ruimte? Ondernemers en gebruikers namen zelf het initiatief tot het maken van de Visie Eemplein. Welke rol pakt de gemeente hierbij als regisseur?

Architect Michiel Riedijk en landschapsontwerper Edwin Santhagens spreken over het ontwerpen van nieuwe publieke ruimte in de stad en het in gebruik nemen ervan. Anton Groot van Scholen in de Kunst licht de Visie Eemplein toe die recent aan de gemeente is voorgelegd en die is opgesteld door gebruikers en ondernemers. Stadsmanager Steven Wierckx gaat in op de rol van de gemeente als regisseur van de publieke ruimte . Moderator is Vincent Robijn.

Datum: Donderdag 4 april
Start: 20.00 uur. Inloop: 19.30 uur.
Locatie: Kunstplein, bovenste verdieping Eemhuis, Eemplein 77 Amersfoort
Toegang gratis, capaciteit is beperkt. Graag aanmelden via reserveringen@fasade.nl