Architectuurcafé 'From Oneway to the Circular Way' - 26 september

Wat hebben het bouwen op Mars en de bouwopgave van Amersfoort met elkaar te maken? Architect Layla van Ellen spreekt over haar veelgeprezen afstudeerproject "Building on Mars". Een bijzonder ontwerp voor een geheel circulaire habitat op Mars. Jan Jongert van Superuse Studio's uit Rotterdam gaat in op circulariteit en materiaalgedreven opdrachtgeverschap. Wytze Kuijper van Cirkelstad modereert.

Layla van Ellen studeerde met drie tienen af met haar ontwerp voor een 'Icehab' op Mars. Niet alleen verdiepte zij zich in materiaaleigenschappen van materialen die op Mars voorradig zijn, maar ook in technieken om daar te kunnen bouwen. Aan welke eisen moet een habitat voldoen om de bewoners niet alleen te beschermen tegen straling en lage temperaturen, maar ook een prettig leefbare omgeving te verschaffen?

Superuse Studio's maakt naar eigen zeggen stedelijke ecosystemen van waardevolle reststromen. Het Rotterdamse architectenbureau werkte ook mee aan de Handleiding Materiaalgedreven Opdrachtgeverschap dat in opdracht van de Economic Board Utrecht is opgesteld en houdt zich bezig met het 'opschalen' van circulair bouwen.

Wytze Kuijper van Cirkelstad belicht hoe de circulaire aanpak op provinciaal niveau vorm krijgt en treedt daarnaast op als moderator.

Direct aanleiding voor het architectuurcafe is de bijzondere tentoonstelling 'One Way Ticket to Mars' die te zien is in Kunsthal KAdE van 21 sept - 12 jan 2020.

 

Datum: donderdag 26 september

Tijd: inloop 19.30 uur. Start: 20.00 uur

Locatie: KAdECafe, Eemplein 75