Terugblik Urban Picknick 2019

Warme betogen in de frisse wind op de Urban Picknick 2019. FASadE heeft goed geluisterd en zal zich de komende tijd in de programmaraad en met De Jonge Honden beraden hoe we aan de oproepen handen en voeten kunnen geven. En welke verbindende rol FASadE kan spelen. De kaart van Nolli die het resultaat is van een oproep bij de eerste Urban Picknick is gerealiseerd en zal bij verschillende programma-onderdelen dit jaar nog een rol spelen.

Opvallende rode draad door de uiteenlopende zeepkistredes was het pleidooi voor samenwerking: de urgentie is er, de bereidheid ook. FASadE kan hier een waardevolle rol in vervullen. Eugene Zaaijer (UrbanHUB033, HUA) sprak over het belang van de samenwerking met jonge mensen. De jonge generatie die is opgegroeid in een digitale wereld denkt in andere mogelijkheden en oplossingen en juist door samen te werken komt innovatie van de grond.

Patrick van der Klooster (bpd) benadrukte het belang van een forum als FASadE om met elkaar in gesprek te blijven en elkaar ook kritisch te bevragen. Wat is jouw rol en aandeel in het bouwen aan de stad?

Stadsbouwmeester Loes Oudenaarde deed een oproep om in Amersfoort een 'Genossenschaft' te realiseren. Een Genossenschaft is een private coöperatie die woningen bouwt en exploiteert tegen kostprijs. Ze worden gevormd door een groep particulieren, die allemaal een aandeel kopen in de coöperatie. Zo bouwt het Genossenschaft een eigen vermogen op en kan vervolgens bankfinanciering worden verkregen. Vierkante meters woonoppervlakte worden per persoon gerekend. Als kinderen uit huis gaan, wordt je geacht om kleiner te gaan wonen binnen het Genossenschaft.

De brief van een bewoner die Dorine Lommen (Manager Volkshuisvesting Portaal) voorlas maakte indruk. Bouwen doe je voor mensen. Sociale wonngen lijken steeds meer in enkele buurten geconcentreerd te worden. Veel sociale problemen hopen zich hierdoor op, waardoor de leefbaarheid onder druk komt te staan.

Pieter Schengenga (H+N+S landschapsarchitecten) riep op om een kaart van Amersfoort te maken met daarop de recreatieve verbindingen vanuit de stad naar de omliggende landschappen. Hier valt nog een wereld te winnen aan ruimtelijke kwaliteit.

Herman Broekhuizen (commercieel directeur Heilijgers, De Huizenprinters) sprak over het samenwerkingsverband van De Huizenprinters. Tussen nu en een half jaar wordt het casco van een paviljoen in beton geprint. De Huizenprinters zoeken partijen die aanhaken en mee willen denken over een locatie en uiteindelijke bestemming.

Jeroen Osendarp (agNOVAarchitecten) benadrukte de urgentie van samenwerking en actie om de gestelde klimaatdoelen ook echt te gaan halen. Corporaties moeten de ruimte krijgen om van gebaande paden af te wijken. Als een investering in een zonnepark of waterstofcentrale sneller gaat, het wonen duurzaam betaalbaar houdt én meer CO2 reduceert, dan moet dat mogelijk worden gemaakt in de woningwet. Doelen halen, geen regelfetisjisme.

Jojanneke Tap (OOK architecten, Jonge Honden FAsadE) wil dat de stem van de jonge generatie wordt gehoord. De autoluwe binnenstad moet er nu eindelijk eens komen, er wordt al veel te lang over gepraat. Op 20 september is het 'Park(ing) Day' en dan zijn de Jonge Honden te vinden op een parkeerplaats in de binnenstad om zo de verrommeling aan te kaarten.

Jan Poolen (ZEEP architects and urban designers) hield een pleidooi voor het ambacht van de architect en tegen de angst voor de publieke opinie. De voortdurende consultatie van bewoners met bijbehorende NIMBY (niet in mijn achtertuin) gevoelens en de angst voor de publieke opinie van bestuurders staat innovatie en het realiseren van architectuur regelmatig in de weg.

Maurits van Hoogevest (oprichter Studio SUE en ondernemer/adviseur) riep in een videoboodschap op om durf te tonen en samenwerking goed te organiseren en te faciliteren. De 'Samenwerkingstafel' die hij heeft ontwikkeld voorziet in een duidelijk stappenplan en de samenstelling van een expertteam bij elk ontwikkeltraject. Daarboven wordt een procesmanager aangesteld, die geen belanghebbende mag zijn en onpartijdig is.

Tom de Wit (Stichting Vrienden van de Eemhaven en Forum Flehite) sprak zijn zorg uit over het verbrokkelen van de stad. Hij pleitte voor de samenhang in de stedenbouw, oftewel: 'Hoe het geheel meer is dan de som van de delen'. 

Adriana Nichting maakt een visuele samenvatting.