Terugblik Jane's Walk Berg-Zuid

Met een uniek en historisch uitzicht vanaf de plek waar voorheen ziekenhuis De Lichtenberg stond startte de Jane's Walk Berg-Zuid zaterdag 21 september onder leiding van Eugene Zaaijer.

De ronde ging langs lommerrijke lanen en grote villa's maar ook langs patiowoningen, galerijflats en voormalige arbeiderswoningen. Een dwarsdoorsnede aan woningtypes, maar ook aan architectuurstijlen, straatprofielen en publieke ruimtes. Tijdens de tussenstop bij de bakker aan de Leusderweg werd druk gesproken en kwamen verhalen boven. Een spontane ontmoeting bij het Postzegelpark gaf meer achtergrond bij dit burgerinitiatief. Begrippen die Jane Jacobs introduceerde zoals :"Eyes in the street' kwamen al observerend ter sprake. Het door Jacobs benoemde belang van gemengde buurten kwam in deze voornamelijk monofunctionele wijk ook aan de orde. 

"We organiseren hier walking diners, maar verder zitten we elkaar vooral niet dicht op de huid."

"De Leusderweg is vlakbij en het is hier heerlijk rustig".

"Dat Amerikaanse eiken het straatbeeld bepalen is heel typisch voor de Berg".

"Wij vinden het heel bijzonder dat we zo dichtbij zo'n bijzonder stukje bos hebben."

Via riante lanen, doorsteekjes en een olifantenpaadje kwamen we bij het Belgenmonument. Een vreemde en unieke publieke ruimte, die door de ligging maar bijzonder weinig wordt bezocht. Een opengebroken weg voedde het gesprek over verduurzaming van bestaande wijken. De relatie tussen erfafscheiding en straatprofiel werd mooi geillustreerd aan de hand van de hoogte (en breedte!) van de imposante hagen. Auto's bepalen in aanzienlijk mindere mate het straatbeeld, bewoners trouwens ook.