Stadsgesprek over de Omgevingsvisie

Op woensdagavond 20 november organiseert de gemeente Amersfoort het Stadsgesprek over de toekomst van Amersfoort. De opbrengst van alle interviews en gebiedsbijeenkomsten wordt dan gepresenteerd. Daarnaast ontvangt de gemeente graag feedback op de vraagstukken voor de toekomst van Amersfoort. Dit gesprek vindt plaats in de Joriskerk op de Hof. U bent welkom tussen 19.00 - 21.00 uur op een moment dat u het beste uitkomt.

Aanmelden voor het stadsgesprek kan via de site van de gemeente.

De belangrijkste ontwikkelingen en doelstellingen voor Amersfoort tot 2030 komen in één visie bij elkaar. Dit heet de Omgevingsvisie. Deze visie gaat naast ruimte voor wonen en duurzame energie bijvoorbeeld ook over werken, verkeer, gezondheid, groen, water en recreëren. Op weg naar deze Omgevingsvisie wil de gemeente ook van u weten waar de visie in ieder geval uitspraken over moet doen.

Al ruim 40 interviews met inwoners en belanghebbenden
In de afgelopen maanden hebben medewerkers van de gemeente ruim veertig bewoners en andere belanghebbenden geïnterviewd over de kwaliteiten van Amersfoort en de ontwikkelingen in de stad. Voor de interviews waren alle 538 bewoners van een huis op nummer (0)33 per brief uitgenodigd. Voor de gesprekken met andere belanghebbenden nodigde de gemeente organisaties uit de stad uit. Onder andere MBO Amersfoort, de Fietsersbond, Stichting Keiroze, Arcadis en de GGD.

Hoe verder?
Meer informatie over plaats en tijd volgen nog. De Omgevingsvisie zelf wordt in 2020 gemaakt.