Terugblik Parking Day - Amersfoort

Op vrijdag 21 september hebben we met de Jonge Honden deelgenomen aan Park(ing) day, een jaarlijks terugkerend evenement dat als doel heeft om vraagtekens te zetten bij het autogebruik in onze steden. Het idee is dat je een dag betaalt voor een parkeerplaats, maar dat je er in plaats van een auto op te zetten, iets anders mee doet. Aan de voet van één van Amersfoorts meest gefotografeerde iconen lieten wij zien hoe binnenstedelijke parkeerstroken ook anders gebruikt kunnen worden in de (nabije) toekomst. Aanleiding hiervoor is onder andere de visie van de Gemeente Amersfoort met betrekking tot het autoluw maken van de binnenstad.

Ons doel was niet om klakkeloos te verkondigen dat alle auto's uit de binnenstad verbannen moeten worden. Wij namen de visie van de Gemeente Amersfoort als basis (wat onder andere neerkomt op het opheffen van de parkeerplaatsen aan de Grote Spui, de locatie waar we stonden) om vervolgens de discussie op gang te brengen hoe om te gaan met de vrijkomende ruimte.

Thema's die wat ons betreft in die discussie zeker aan bod moeten komen zijn bijvoorbeeld: Een klimaatbestendige stad, ruimte bieden aan vormen van nieuwe mobiliteit, de (spontane) ontmoeting bevorderen en bereikbaarheid behouden/vergroten.

Dat het onderwerp onder een vergrootglas ligt blijkt wel uit het feit dat er sinds de 21e al meerdere artikelen in de plaatselijke media zijn gewijd aan het autoluw maken van de binnenstad. Daarnaast bracht onze actie ook een verscheidenheid aan reacties op. Genoeg reden dus om aandacht hieraan te blijven geven en om in ieder geval volgend jaar weer deel te nemen!