Terugblik expertsessie Publieke Ruimte en Inclusie

In het Rietveldpaviljoen organiseerde FASadE op 13 november een besloten expertsessie over de publieke ruimte in de inclusieve stad onder leiding van Eugene Zaaijer. Vanuit een brede waaier van expertise (kunst in de publieke ruimte, sociaal domein, ondernemerschap, stadsbestuur, placemaking, omgevingspsychologie) is gesproken over inclusie en publieke ruimte. Studio Limón maakte van de expertsessie een beeldend verslag.

Deelnemers aan de expertsessie waren: Minouche Besters – placemaking Stipo; Noortje van der Have - sociaal domein en ontwikkeling; Marjet Gerlings – omgevingspsychologie; Marc van Leent – sociaal ondernemer; Robbert van der Horst - kunstenaar; Hiddo de Boer – architect, maker Amersfoortse kaart van Nolli; Cora van Zwam – leefbaarheid gemeente Amersfoort; Arno Goossens – strateeg gemeente Amersfoort;
Rufus de Vries – fotograaf; Irene Edzes - programmamaker FASadE. Wel uitgenodigd, maar helaas verhinderd waren: Rene Slotboom – Motiva straatadvocaten; Séverine Kas - architect en praktijkdeskundige toegankelijkheid; Koos Iestra - landschapsarchitect.


Met de kennis die hier ter tafel kwam en alle informatie die dit jaar is verzameld met de activiteiten rond de publieke ruimte wil FASadE komen tot een aantal concrete handreikingen. In het FASadE- programma 2020 worden de uitkomsten gedeeld met het publiek. Van de expertsessie is een (beeldend) verslag gemaakt.