Terugblik op De Toekomst van de stad I - 28 januari 2020

De Jonge Honden van FASadE (met name Amy Kosse, Femke Bouwknecht en Jojanneke Tap) hebben met studenten van de Hogeschool Utrecht een fijne avond georganiseerd op 28 januari jl. voor een in leeftijd en professie gemengd publiek.

Jeroen Ruitenbeek (supervisor) gaf een heldere stedenbouwkundige analyse van het stadsdeel waar de ontwikkelgebieden Langs Eem en Spoor liggen. Hij wist daarbij de kansen die er liggen bij de ontwikkeling van deze gebieden goed te duiden. De tot nu toe gemiste kansen van de ontwikkelingen rond de Nieuwe Poort, het station en langs De Eem, werden ook in beeld gebracht. Dat de bijeenkomst plaatsvond bij podium Fluor in de Nieuwe Stad was daarbij een mooi gegeven.

Jan Willem Wesselink (Future City) ging in op de invloed van Smart City op de inrichting van de stad. Hij stelt dat de ruimtelijke gevolgen van Smart City groot zijn en digitale ontwikkelingen een nieuwe industriele revolutie vormen. Jeroen Ruitenbeek stelde daar tegenover dat de stadsstructuur robuust is en langer meegaat dan maatschappelijke ontwikkelingen. Tijdens het tafelgesprek onder leiding van architect Jan Poolen ging de discussie over het vormgeven aan de stad: hoe de terloopse ontmoeting daarin een plek krijgt, hoe mobiliteit een doorslaggevende rol speelt en of en op welke manier de leefwijze van gebruikers van de stad invloed heeft op de vormgeving.

David Huijben nam namens de Jonge Honden deel aan het gesprek en verwoordde het belang van de echte ervaring: het voelen van de wind in je gezicht en het belang van natuur binnen handbereik. Huijben gaf aan dat betaalbare woningen niet in de groengebieden moeten komen, omdat er juist in een verdichte stad veel behoefte is aan natuur dichtbij de stad. De sleetse plekken in de stad, zoals bedrijventerreinen, bieden prachtige kansen voor het vernieuwen van de stad en het toevoegen van betaalbare woningen. Dat tegenwoordig weer wordt gepleit voor bouwen in het landschap is eigenlijk onbegrijpelijk.

Anouk Geenen nam ook deel aan de discussie. Zij presenteerde samen met Julieta Matos Castaño namens de TU Twente het speciaal ontwikkelde kaartspel waarmee toekomstverhalen over de stad worden verzameld op basis van een aantal vragen: '‘Designing for Controversies in Responsible Smart Cities’. Anouk is van mening dat de stad van de Toekomst vooral een verbindende functie heeft tussen mensen. De publieke ruimte en het groen in de stad moeten hier optimaal voor worden ingericht. De digitale mogelijkheden van Smart City moeten niet sturend maar ondersteunend zijn aan hoe we in de stad van de toekomst willen samenleven.

De studenten Anne Hulshof, Fleur Manders, Tom Hendriks, Madelon van der Meer, Anne-Mae Holdinga en Marjolijn Ibelings van De Hogeschool Utrecht maakten een mooie aftermovie van het event. Adriana Nichting maakte op geheel eigen wijze een visuele samenvatting.