Afgeladen Architectuurcafé over de locatie De Lichtenberg

Tekst: Johanna van der Werff
Foto's: Fred Oosterhuis

Een afgeladen Ansfriduskerk tijdens het Architectuurcafé over de locatie De Lichtenberg op 18 november 2015, georganiseerd door FASadE in samenwerking met de gemeente Amersfoort. Meer dan 300 mensen kwamen naar de kerk om de presentaties van 18 architecten te zien en te horen.

Wat gebeurt er als je achttien architecten een kavel toewijst in een parkachtig gebied en vraagt om hiervoor het ultieme ontwerp te maken? Tijdens de avond kregen alle achttien architecten de gelegenheid om in een korte pitch hun ontwerp te presenteren. Stadsbouwmeester Loes Oudenaarde gaf haar professionele commentaar op de plannen in relatie tot deze bijzonder en gevoelige plek.

 Willem Oxener, landschapsarchitect van de gemeente Amersfoort ging in zijn toelichting in op het stedenbouwkundig plan; de historie van de planvorming; de invloed vanuit omwonenden op de planvorming en gaf zijn visie op het belang van zorgvuldig ontwerpen zo vlak bij de berg in een groen gebied. Oxener sloot af met een pleidooi om als toekomstig opdrachtgever ook een tuinarchitect in te schakelen om goede aansluiting te kunnen maken op het omliggende groen en zodoende tot een integraal ontwerp te komen. Stadsbouwmeester Loes Oudenaarde becommentarieerde de individuele ontwerpen in relatie tot de beoogde locatie. 

De avond had een zeer dynamisch karakter en werd geleid door Patrick Nederkoorn. Het publiek kreeg een goed inzicht in het actuele ontwerperstalent binnen de Amersfoortse architectenbureaus, dat voor de locatie De Lichtenberg een verrassende  mix  van ontwerpen produceerde, van meer traditioneel tot zeer eigentijds en van kleurrijk tot ingetogen en strak.

Locatie De Lichtenberg

De Lichtenberg is een bijzondere plek. De meeste mensen weten dat hier nog het oude ziekenhuis staat, een immens groot complex, dat binnen afzienbare tijd gesloopt zal worden. De Lichtenberg ligt vlak bij de ‘oude’ Berg, een villawijk met een geheel eigen landschappelijke structuur en veel waardevolle architectuur uit diverse perioden. In feite wordt de Lichtenberg een aansluiting op die oude berg. Het gebied behoort tot het rijksbeschermd stadsgezicht waar duidelijke stedenbouwkundige en welstandseisen. Zo is een belangrijk uitgangspunt dat de kavels een groene uitstraling krijgen, passend bij het karakter van Het Bergkwartier. De dieptes van de voortuin, de achtertuin en de breedte van de zijtuinen zijn om die reden gebonden aan minima en het parkeren voor minimaal twee auto’s is altijd op eigen terrein.

Bijzonder project

Bijzonder is ok dat alleen Amersfoortse architectenbureaus gevraagd zijn om ontwerpen ter inspiratie te maken. De gemeente heeft daarmee specifiek gestuurd op Amersfoortse ontwerpers. Ook heeft de gemeente ervoor gekozen zelf de regie in handen te nemen door de locatie De Lichtenberg te verwerven, iets wat de zij slechts sporadisch doet. Zo kan er optimaal gestuurd worden op kwaliteit.

Tentoonstelling Ontwerpen De Lichten op de stationstraverse

De tentoonstelling van alle 18 ontwerpen met toelichting is nog tot en met 30 november te zien op de stationstraverse van station Amersfoort.