ARCHIEF: Donderdag 13 oktober 2016 Architectuurfilm Frederick Law Olmsted: Designing America

Regie: Lawrence Hott & Diane Garey, USA 2014 | Inleider: Noel van Dooren, landschapsarchitectonisch onderzoeker met een grote voorliefde voor het werk van Olmsted. | Foto: Prospect Park door Olmsted in New York City

Deze documentaire is een gedegen inleiding op het werk van de fameuze Amerikaanse landschapsarchitect, journalist, maatschappijcriticus Frederick Law Olmsted (April 26, 1822 – Augustus 28, 1903). Olmsted wordt beschouwd als de vader van de Amerikaanse landschapsarchitectuur. Hij is beroemd om de vele stedelijke parken: Central Park en Prospect Park in New York City; Niagara Reservation in Niagara falls; Golden Gate Park in San Francisco; Mount Royal Park in Montreal; Elm Park in Worcester, Massachusetts en de Emerald Necklace – een ring van parken - rond het centrum van Boston ontsproten aan Olmsteds brein.
Olmsted werkte in een tijd dat steden ongebreideld groeiden en het aanwezige groen zienderogen moest wijken. In reactie daarop maakt Olmsted openbare landschappen als tegenhangers van die ontwikkeling: parken, groene zones langs ringwegen en natuurparken. Ook ontwierp hij de tuinen rond het Capitool in Washington D.C. Daarnaast was Olmsted betrokken bij de natuurbeschermingsbeweging. Zo was hij een van de krachten achter de aanduiding van de Yosemite Valley en Mariposa Grove als staatspark, wat later zou leiden tot de oprichting van Yosemite National Park. Een zeer boeiende documentaire die nauwelijks aan actualiteit inboet met superbe beelden, interviews met deskundigen met veel kennis van zaken en historische interessante beelden.

Inleider van de film is Noel van Dooren, landschapsarchitectonisch onderzoeker met een grote voorliefde voor het werk van Olmsted.
Reserveren kan via www.lievevrouw.nl