De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.

Tentoonstelling 'De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig' is verlengd tot en met 22 april 2018.

Dinsdag tot en met zondag geopend van 11:00-17:00 uur.

(Click here for English information about the exhibition)

Persbericht: Resultaten Stijljaar 2017

Hoe verging het Gerrit Rietveld in de naoorlogse jaren vijftig? Voor Gerrit Rietveld zijn deze jaren
cruciaal. Na een moeilijke periode van ‘sappelen’ en slechts weinig opdrachten, krijgt Rietveld vanaf
1951 te maken met een herwaardering en hernieuwde nationale en internationale betekenis. De
tentoonstelling ‘De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.’ schetst op een eigentijdse manier
de bredere betekenis van Rietveld in de turbulente jaren vijftig. De tijdgeest is opbouwend.
Tegelijkertijd lopen de internationale spanningen op. Vanuit architectuur en interieur wordt de
burger opgevoed in smaak, volgens de principes van het zogeheten Goed Wonen, waarbij Rietveld
betrokken is.

Jaren vijftig cruciaal voor Rietveld
De kentering volgt op de opdracht die Rietveld ontvangt om mee te werken aan een retrospectieve
tentoonstelling over de kunststroming De Stijl in het Stedelijk in Amsterdam. De tentoonstelling
maakt grote indruk en reist door naar Venetië en New York. Als gevolg van deze nationale en
internationale herwaardering voor Gerrit Rietveld als architect en vormgever komen vanaf dat
moment talloze publieke opdrachten uit binnen- en buitenland op hem af.
Tentoonstelling De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.
Er wordt een relatie gelegd tussen het Amersfoortse Rietveldpaviljoen en Rietvelds andere
tentoonstellingspaviljoens uit de jaren vijftig, in Venetië en Sonsbeek. Van de drie paviljoens zijn
geprinte maquettes te zien, tot in het kleinste detail uitgewerkt en alledrie op schaal 1:100. Ook
andere ontwerpen van Rietveld uit de jaren vijftig staan centraal, zoals variaties van de Amersfoortse
stoel, met moderne stofontwerpen van kunstenaar Baukje Rienks, de stoel Mondial en een remake
van een vliegtuiginterieur van de Lockheed Electra. Een van de pronkstukken is een authentiek deel
van de perskamer van Unesco in Parijs, die Rietveld in 1958 ontwierp.

Rietveldpaviljoen Amersfoort
Het Amersfoortse Rietveldpaviljoen uit 1959 is een van de belangrijkste latere werken van architect
Gerrit Rietveld. Het is een gerespecteerd voorbeeld van het functioneel, zakelijk bouwen van na de
Tweede Wereldoorlog. Met zijn sobere, bijna Spartaanse trekken, onderscheidt het Rietveldpaviljoen
zich internationaal om zijn ruimtelijke kwaliteiten. Rietveld ontwierp het gebouw destijds als
tentoonstellingsruimte ter gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van de stad Amersfoort,
die in deze periode een grote moderniseringsslag maakte onder leiding van de ‘rode’ burgemeester
Hermen Molendijk. Meer dan vijftig jaar fungeerde het Rietveldpaviljoen als hét centrum voor
moderne kunst in Amersfoort, met talloze (inter)nationale exposities. Speciaal met het oog op de
tentoonstelling ‘De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.’ onderging het paviljoen een
renovatie. Door de renovatie van het Rietveldpaviljoen en de aanleg van een park rondom het
paviljoen staat het gebouw letterlijk in een ander daglicht en komen de ruimtelijke kwaliteiten
optimaal tot hun recht.

Hoe plan ik een bezoek aan de tentoonstelling in het Rietveldpaviljoen?
Lees alles over openingstijden, entreeprijzen, bereikbaarheid, parkeerplekken en toegankelijkheid
voor mindervaliden via Rietveldpaviljoen: Plan uw bezoek