Verwacht: De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.

In het beeldbepalende Rietveldpaviljoen aan de Zonnehof in Amersfoort organiseert FASadE tentoonstellening 'De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.' Te zien van 16 september 2017 tot en met 8 januari 2018.

In nauw overleg met de gemeente Amersfoort heeft FASadE, naar  aanleiding van het ‘Stijljaar’, initiatief genomen om deze tentoonstelling te organiseren in het Rietveldpaviljoen, aansluitend  op  de  betekenis  en  het  belang  van  het paviljoen en van de architect Gerrit Rietveld in bredere zin, waarbij de focus ligt op de jaren vijftig van de vorige eeuw. FASadE  hecht  er  groot  belang aan om eer te betonen aan het Rietveldpaviljoen, de architect Gerrit Rietveld en zijn internationale, en lokale betekenis en daarbij een breed spectrum van perspectieven in de tentoonstelling te behandelen.

Het Rietveldpaviljoen
Het  tentoonstellingspaviljoen  De  Zonnehof  uit  1959 is één van de belangrijkste late werken van architect Gerrit Rietveld (24 juni 1888 – 26 juni 1964) en een gerespecteerd voorbeeld van het functioneel, zakelijk bouwen van na de oorlog. Het paviljoen heeft sobere, bijna  Spartaanse  trekken  en  onderscheidt  zich internationaal  om  zijn  ruimtelijke  kwaliteiten.    Het paviljoen  is  als  tentoonstellingspaviljoen  door  Gerrit Rietveld ontworpen ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de stad Amersfoort en uitgevoerd in de stijl van het Nieuwe Bouwen. De opening vond plaats in 1959. Gerrit Rietveld ontwierp voor het gebouw ook een katheder; meubels en vitrines.

Tentoonstelling
In de tentoonstelling staat Rietveld, zijn drie paviljoens, zijn Amersfoortse stoel, andere meubels uit de jaren vijftig in de context van de tijdgeest van de jaren vijftig van de vorige eeuw centraal, met daarbij een divers randprogramma  van  lezingen  en  activiteiten.

De tweede helft van de jaren dertig luidt voor Rietveld een slappe periode in met weinig opdrachten. Ook de periode van de Tweede Wereldoorlog heeft zijn effecten. De weinige opdrachten die hij krijgt, komen vanuit vrienden en anderen die hem goed gezind zijn.

Rond 1951 komt de kentering, als Rietveld wordt gevraagd mee te werken aan een retrospectieve tentoonstelling over De Stijl in het Stedelijk in Amsterdam. Deze tentoonstelling maakt grote indruk en reist vervolgens door naar Venetië en New York. Het leidt tot een groeiende herwaardering voor Gerrit Rietveld als architect en vormgever en gestaag komen nu publieke opdrachten uit binnen- en buitenland op hem af. In 1958 wordt Rietveld geëerd met een overzichtstentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht, wat de waardering verder versterkt. De brede herwaardering voor Rietveld komt ook tot uitdrukking in de overzichtstentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht in 1958.

Van de hand van Theodore M. Brown, hoogleraar aan de universiteit van Louisville in de geschiedenis van de moderne architectuur, verschijnt een monografie van Rietveld, genaamd The work of G. Rietveld, architect. Brown schetst Rietveld als pionier van de industriële vormgeving en architectuur. Ronduit lovend is Brown over het feit dat Rietveld streeft  naar goede producten voor weinig geld. Hij stelt een aantal zaken scherp: zo ontkent hij de vermeende invloed van Mondriaan op Rietveld, sterker, hij wijst het naar het rijk der fabelen en laat zien hoe de bescheiden meubelmaker al voor 1920 stoelen en lampen ontwierp, die op diens werk al zeer duidelijk vooruit liepen. Rietveld is hiermee bijgezet in de rij zeer invloedrijke architecten en vormgevers van zijn tijd.

100 jaar De Stijl
In  het  jaar  2017  viert  Nederland,  onder  de  noemer Mondriaan to Dutch Design,  honderd  jaar  De  Stijl. Diverse  musea  en  culturele  instellingen,  zoals het Centraal Museum  Rietveld/Schroderhuis,  Kunsthal KAdE en het Mondriaanhuis, in Nederland stellen  de invloedrijke beweging De Stijl centraal in tentoonstellingen en programma's. Ook de tentoonstelling De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig. van FASadE past in de viering van dit Stijl-jaar.

BIZ!
FASadE  is mede-initiatiefnemer  van  het  Burgerinitiatief Zonnehof (het BIZ!), dat bezig is om, met een integrale gebiedsaanpak,  het  verrommelde  plein  naar  park  te transformeren; het autoverkeer en de parkeerfunctie te minimaliseren en de woonfunctie te introduceren. Zie www.bizamersfoort.nl.

De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig. Te zien van 16 september 2017 tot en met 8 januari 2018 in het Rietveldpaviljoen aan de Zonnehof in Amersfoort. De tentoonstelling gaat vergezeld van een randprogramma met onder meer lezingen, films en rondleidingen. Ook is er op zondag 29 oktober live muziek. Het Kurios Klarinetkwartet geeft dan een Schemerconcert in het Rietveldpaviljoen.