Ontwerpwedstrijd Belgenmonument Amersfoort

In november 2016 zijn alle 130 ingezonden ontwerpen voor de Ontwerpwedstrijd Belgenmonument Amersfoort tentoongesteld aan de Stadsring 65-69. Uit deze wedstrijd is het ontwerp 'Museum voor Gastvrijheid' van Matthijs La Roi als winnaar verkozen.

Vrijdagmiddag 28 oktober jl om 17.30 uur maakte NRC-hoofdredacteur en vakjuryvoorzitter Peter Vandermeersch onder grote belangstelling de winnaar van de Ontwerpwedstrijd Belgenmonument Amersfoort bekend. Het winnende ontwerp is ‘Museum voor Gastvrijheid’ van de in London gevestigde Matthijs la Roi, Matthijs la Roi Architecture. Naar de mening van de jury voldoet het ontwerp volledig aan de opgave die in de uitvraag is gesteld. Lees hier het vakjuryrapport (klik, een link opent).

Ontwerpwedstrijd Belgenmonument door FASadE
FASadE schreef in mei 2016 de Ontwerpwedstrijd Belgenmonument uit voor architecten, landschapsarchitecten, ontwerpers en kunstenaars in Nederland en Vlaanderen, om het Belgenmonument, dat nauwelijks bekendheid geniet, betekenis te geven als herdenkingsplek en memorial en als plek die symbool staat voor de opvang van ontheemden. Naar aanleiding van deze uitvraag ontving FASadE zeer veel respons; de opgave bleek velen te inspireren. Maar liefst 130 ontwerpers kwamen tot een inzending. In de maand oktober kwam de vakjury tot een oordeel over de ingediende inzendingen. 
Alle ontwerpen zijn gebundeld in een publicatie. Deze kunt u online vinden door op deze link te klikken (een nieuw venster opent).

Vakjury
De vakjury stelt in zijn juryrapport voorop dat de opgave die FASadE in het kader van de Ontwerpwedstrijd Belgenmonument Amersfoort naar buiten bracht in de uitvraag interessant, relevant en actueel is. Zij noemt het tegelijkertijd ook een zeer uitdagende en geen gemakkelijke opgave. Want hoe geef je betekenis aan een bestaand monument dat die betekenis niet of nauwelijks meer uitdraagt? De jury ziet volop mogelijkheden voor het Belgenmonument om te dienen als plek die symbool staat voor de opvang van vluchtelingen en ontheemden in bredere zin. Het is hoog gelegen op de Amersfoortse berg, waarbij opgemerkt kan worden dat Amersfoort het kadastrale middelpunt van Nederland is.
Lees hier het vakjuryrapport (klik, een link opent).

Diversiteit inzendingen
De jury is onder de indruk van de breedte van invalshoeken die het spectrum van de inzendingen kleurt en van de kwaliteit van grote aantallen inzendingen. Het was niet eenvoudig om uit het grote aantal inzendingen met zo’n grote diversiteit tot een winnaar te komen. De vakjury koos kwam tot zeven genomineerden, die ieder op hun eigen bijzondere manier met de opgave om zijn gegaan, hetzij sculpturaal, hetzij landschappelijk, hetzij door het toevoegen van een kleiner of groter volume op de plek, dat meer of minder ondersteunend is; meer of minder plastisch; wel of niet refererend aan het bestaande Belgenmonument, hetzij als contrasterende entiteit hetzij met eenzelfde iconografie of narratief. Alle zeven projecten hebben, ieder op hun eigen manier, een hoge standaard, bevatten originele dan wel kwalitatief hoogwaardige elementen als het gaat om de esthetiek, uitvoering, in materiaalgebruik, detaillering, als concept of qua impact. Stuk voor stuk kunnen de genomineerden daarmee waardevolle toevoegingen zijn voor de plek. Uit de zeven genomineerden koos de jury unaniem het winnende ontwerp Museum voor Gastvrijheid.

Winnend ontwerp ‘Museum voor Gastvrijheid’ | Oordeel Vakjury
De jury heeft grote waardering voor de sculpturale vormentaal van het ontwerp van Matthijs la Roi. Hoewel het van een onmiskenbaar eigentijdse opvatting getuigt, heeft het ontwerp, niet alleen door zijn materialisatie, maar ook door de driehoeksordening die het aangaat met het bestaande Belgenmonument, daarmee wel degelijk sterke referenties. Het nieuw toe te voegen volume gaat overduidelijk een dialoog aan met het bestaande monument en geeft het bestaande, zowel muur als hoofdgebouw, nieuwe impulsen, terwijl het bestaande, historische monument volledig in zijn waarde blijft. Ook aan het doel om informatie over te dragen aan bezoekers, voldoet het ontwerp op een originele en aansprekende manier. Het ontwerp voegt kwaliteit toe aan het bestaande, sterk hermetische monument en geeft dit hernieuwd betekenis. Zo wordt met een duidelijk sprekend gebaar en toch op een terughoudende, ingetogen en bescheiden manier, nieuwe belevingswaarde aan de omgeving toegevoegd.

De tentoonstelling van alle ontwerpen is te zien op za 26 november 2016. Locatie van de tentoonstelling is Stadsring 65-69 in Amersfoort, kosteloos toegankelijk tussen 12:00-16:00.
Lees hier het vakjuryrapport (klik, een link opent).

De ontwerpwedstrijd in het nieuws
Monumentaal - vrijdag 28 oktober 2016 - 'La Roi wint met Museum voor Gastvrijheid ontwerpwedstrijd Belgenmonument'
NRC - zaterdag 29 oktober 2016 - 'Een wedstrijd om de Eerste Wereldoorlog tot leven te brengen' 
Architectenweb - maandag 31 oktober 2016 - 'Matthijs la Roi wint prijsvraag Belgenmonument'
Glass is more