ARCHIEF: Architectuurfilm donderdag 16 maart 2017: The Human Scale

Regie: Andreas Dalsgaard, 2012 | Donderdag 16 maart 2017 | Theater de Lieve Vrouw | Aanvang: 19:20

Op dit moment leeft de helft van de wereldbevolking in steden: een percentage dat nog zal toenemen tot tachtig procent in 2050. Het leven in een gigantische stad heeft veel goede kanten, maar kent ook problemen. Zo liggen eenzaamheid en gezondheidsrisico’s op de loer.

Professor Jan Gehl, een Deense architect, onderzoekt al veertig jaar lang het gedrag van mensen in de stad. Zijn ‘Life between buildings’ stelt mensen centraal in plaats van gebouwen. Gehl observeerde hoe mensen in het straatbeeld lopen, kijken, rusten en ontmoeten. Zijn conclusie: juist moderne steden wijzen menselijke interactie af. Vanuit die constatering bepleit Gehl om steden zo te bouwen dat sociale insluiting en intimiteit verbeteren.

De documentaire The Human Scale stelt vragen over onze perceptie van moderniteit en laat zien wat er gebeurt als we de mens meer centraal stellen in stedenbouw. Gehl gebruikt cijfers en statistieken om zijn gegevens meetbaar te maken. En hij stelt vragen, bijvoorbeeld: hoeveel mensen bewandelen deze weg in een tijdsbestek van 24 uur? Hoeveel procent daarvan is voetganger? Hoeveel mensen rijden er in auto’s en hoeveel op fietsen? Hoeveel van de ruimte op straat wordt door de verschillende groepen verkeersdeelnemers gebruikt? En werkt deze straat voor iedere gebruiker?

Jan Gehl (1936) studeerde in Italië en was inspirator van de plannen voor de verbouw van het Deense Kopenhagen naar een stad met een uitnodigend langzaam-verkeersnetwerk. Zijn ideeën leidden tot de aanleg van voetgangerspaden en –straten en de reorganisatie van parken, pleinen en andere openbare ruimte in Kopenhagen. Wereldwijd zijn steden als Melbourne, Dhaka, New York, Chongqing en Christchurch geïnspireerd op Gehls werk en de ontwikkeling van Kopenhagen. 

Aanvang: 19:20
Locatie: Theater de Lieve Vrouw, Amersfoort
Reserveren: via www.lievevrouw.nl