Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap

Waterkaart Amersfoort

Bekijk je eigen stad met een blik op het water. Waren eerdere Amersfoortse routekaarten van FASadE vooral gericht op architectuur, de nieuwste bijdrage van het forum voor stedenbouw, architectuur en landschapsontwerp is een Waterkaart. De Waterkaart Amersfoort voert langs plekken in en rond de stad, waar het water een interessante rol speelt. Het toont hoe de stad en het water onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en is rijkelijk voorzien van foto’s en illustraties. Architectuurfotograaf Dirk Verwoerd bracht de plekken prachtig in beeld, onder andere met behulp van drone-fotografie. H+N+S Landschapsarchitecten verzorgde de fraaie illustraties bij de tekst. Studio Jesse verzorgde de grafische vormgeving.

Actuele opgave
Net als in andere steden is de wateropgave actueel in Amersfoort. Door de klimaatverandering lijkt de relatie tussen de stad en het water alleen maar hechter te worden. Verdroging van de bodem, verschraling van de biodiversiteit, vermindering van de waterkwaliteit en piekbelasting door regenwater zijn urgente opgaven. Steden gaan op zoek naar manieren om water langer vast te houden of juist te weren. Daarbij dienen zich mooie kansen aan om van de nood een deugd te maken. De ruimtelijke kwaliteit die water ons kan bieden behoeft weinig uitleg. Water ligt ons na aan het hart, zo blijkt ook uit de verschillende Amersfoortse burgerinitiatieven om water op plekken (her) in te voeren.

Cultuurhistorie
De plekken op de Waterkaart vertellen ook veel over de cultuurgeschiedenis van Amersfoort, want: zonder water geen stad. Op de plaats waar drie beken samenkomen is de stad ontstaan. Daar waar de beken de stad via de grachten verlaten - bij de Koppelpoort - begint de rivier de Eem. Aan de ligging van Amersfoort tussen de beken en De Eem dankt de stad haar naam èn haar opbouw. Daarbij maakt ook het niet direct zichtbare water in de bodem de stad tot wat het nu is. De Waterkaart laat zien hoe de omgang met het water het aanzien van de stad voortdurend blijft veranderen.

Het water, de stad en de mens
De Waterkaart Amersfoort belicht het water van vele kanten. Water om te drinken en om te vervoeren, water om van te genieten en om snel te kunnen lozen, water als militaire verdediging maar ook als vijand in zichzelf. Water als bron van leven en water als duurzame bron van energie.

FASadE heeft de Waterkaart gerealiseerd met financiële bijdragen van het kfHeinfonds, Waterschap Vallei & Veluwe, Waterlijn Amersfoort, Fietsboot Eemlijn en gemeente Amersfoort. De uitgave kost €4,50. De routekaart toont geen vaste route, maar duidt plekken aan op de stadsplattegrond. Wilt u de routekaart per post ontvangen?

"Wat een prachtige kaart" (schipper van fietsboot De Eemlijn)

"Wat een leuke kaart" (VVV Amersfoort) 
 

 Bestel de Waterkaart Amersfoort hier 

En maak het totaalbedrag van €10,- (dit is incl. € 4,50 verzendkosten) over naar:

FASadE
NL87INGB0652676340
t.n.v. Amersfoort in C / FASadE

onder vermelding van Waterkaart Amersfoort

Daarnaast is de Waterkaart Amersfoort ook verkrijgbaar bij de VVV, in de museumshop van museum Flehite, in de Waterlijnwinkel en op de fietsboot Eemlijn. 

                        

FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!