Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap
Aldi Neptunusplein - Genomineerd in categorie M

Bedrijfsnaam

Jan van Gils

Toelichting project

Winkelen in Landschappelijke Stedelijkheid

De aanleiding tot onze betrokkenheid, was een al langer lopende stedenbouwkundige discussie rondom de locatie. Is het mogelijk in een groene context, een groot winkelvolume toe te voegen? Een brede studie naar de potentie van de plek (in combinatie met participatieprocessen), heeft geleid tot de realisatie van dit gebouw. Een gestandaardiseerde Aldi supermarkt, getransformeerd naar Amersfoorts maatwerk. Aldi gebruikt de warmte die ontstaat bij het koelen van de koelingen (met natuurlijke koudemiddelen), om de winkel mee te verwarmen. Daardoor is er geen gasaansluiting nodig, met als resultaat een verminderde CO2-uitstoot.

Denk je aan een Aldi, dan denk je aan een plaatstalen doos. Op een bedrijventerrein wellicht prima, maar niet op deze locatie aan het Neptunusplein. Gelegen in krachtwijk Kruiskamp, aan de rand van Parkweelde, vraagt de opgave om een integrale benadering van stedelijkheid, landschap en duurzaamheid. Ook speelt parkeerdruk en goederentransport een prominente rol. Uit respect voor Parkweelde, wordt gekozen voor een stapeling van functies. Winkelen op straatniveau, parkeren op dakniveau. Het ontwerp volgt aan de binnenzijde het organisatorisch schema van Aldi, maar verhult zich aan de buitenzijde in een andere gedaante. Gekozen is voor een metselwerk sculptuur met groene interventies. Parkweelde kruipt als het ware tegen de gevel op, naar een daklandschap met plantenbakken en bomen. De sculpturaliteit wordt aangezet met het grote overstek, de hellingbaan en de toren. Ook dit stedenbouwkundig accent aan het kruispunt, kent een stapeling van functies met een lift, trap, technische installaties en een beëindiging in een cortenstalen kroon. Aardse materialen versterken het gevoel van de landschappelijke stedelijkheid. Gekozen is voor genuanceerd bruin metselwerk, zwarte kozijnen en cortenstalen omkaderingen. De metselwerkpatronen verwijzen naar het overhangende groen van de plantenbakken.

Projectinformatie

Projectnaam
Nieuw te bouwen supermarkt Aldi Neptunusplein
Adres
Neptunusplein 68-70
Programma / functie
Winkelfunctie
Aantal m2 projectgebied / kavel
Ca 1790 m2
Aantal BVO's
Ca 1790 m2
Ontwerpbureau(s)
Jan van Gils en Armando Pais do Amaral (voorheen Inbo nu VanWonen)
Medewerkers
Ontwerp Jan van Gils en Armando Pais do Amaral, bouwkunde Sjouke Vink en Dennis Zonneveld
Samenwerkende partijen
Aldi Vastgoed, Kienhuis Bouwmanagement, OVB Ingenieursbureau
Opdrachtgever
Kima Vastgoed Beheer
Aannemer
Bouwcombinatie

Opleveringsjaar

2019

 

Luuk Kramer