Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap
Monnickenhof

Bedrijfsnaam

Zecc Architecten

Toelichting project

Ensemble van robuuste sculpturale twee-onder-een-kappers

Op de plek van de voormalige Kimman-garage staan acht twee-onder-een-kap woningen. Nu nog aan een druk verkeersknooppunt maar de plannen voor de Westtangent Amersfoort brengen daar in de toekomst verandering in. Als de verkeersstructuur wordt omgelegd komen deze woningen aan een verkeersluwe ventweg te liggen en is de infrastructuur niet meer bepalend voor deze plek. Het ontwerp voor de woningen speelt hierop in en sluit mooi aan bij de omgevingskwaliteit van De Berg. Het infrastructurele knooppunt met vervallen bedrijfspand heeft plaats gemaakt voor een groene leefbare woonomgeving.

Het project is gelegen aan de rand van De Berg, een van de mooiste buurten van Amersfoort. Op De Berg staan vooral vrijstaande villa’s op ruime kavels. Schipper Bosch had ook voor de Monnickenhof deze typologie voor ogen en wilde hier tien vrijstaande woningen realiseren. Studies voor het bouwvlak toonde echter dat het kavel te krap was voor tien woningen. Dit zou ten koste gaan van de kwaliteit. Dus besloot Zecc acht twee-onder-een-kap woningen te ontwerpen. Een woningtype dat aan de randgebieden van De Berg veelvoorkomend is. De twee-onder-een-kappers staan compact bijeen en worden ontsloten vanuit een gezamenlijk hof. Er is aansluiting gezocht bij de vrijstaande villa’s van De Berg doordat de woningen asymmetrisch zijn geschakeld en dus niet naast elkaar maar achter elkaar liggen. Hierdoor zie je nooit twee voordeuren in één gevelbeeld en lijken de acht in elkaar grijpende woningen eerder op vier vrijstaande villa’s.

Stijlkenmerken
De woningen hebben een vloeroppervlakte van bijna 300 m2 en zijn volledig onderkelderd. De materialisering van de woningen sluit aan op de rijke vormentaal van de villa’s in de omgeving. Zo zijn de schuine kappen, schoorstenen, metselwerkpatronen en luifels veel voorkomende kenmerken die op een abstracte manier, zeer robuust en soms uitvergroot zijn toegepast. De afwerking van de grote schoorstenen, betonnen luifels, leistenen daken met verholen goten en stootvoegloos gemetselde gevels, is strak en zonder franje.

Een leefbare omgeving
De woningen van de Monnickenhof vormen door hun ligging rond het hofje een kleine gemeenschap. Dit is een verrijking ten opzichte van wonen in een vrijstaande villa op De Berg, waar men door de ruimtelijke opzet minder collectiviteit ervaart. De oriëntatie van de woningen verwijst naar de geschiedenis van dit perceel. Op de hoek van het plan zijn woningen ten opzichte van de anderen gedraaid met de topgevel naar de kruising vanwege de beeldbepalende oriëntatie en aanblik van de voormalige Kimman-garage. Deze verwijzing herinnert aan de historie van de locatie. Nu vult de Monnickenhof als een ensemble van robuuste sculpturale twee-onder-eenkappers deze mooie plek. Het infrastructurele knooppunt met een oud bedrijfspand heeft plaats gemaakt voor een groene leefbare woonomgeving.

Projectinformatie

Projectnaam
Monnickenhof
Adres
Barchman Wuytierslaan 196 a-b-c
Programma / functie
8 grondgebonden eengezinswoningen
Aantal m2 projectgebied / kavel
2835 m2
Aantal BVO's
300 m2
Ontwerpbureau(s)
Zecc Architecten
Medewerkers
Marnix van der Meer, Jordi Rondeel, Roy van Maarseveen, René de Korte, Koen Pörtzgen
Samenwerkende partijen
constructeur: Van Roekel & Van Roekel
Opdrachtgever
Schipper Bosch
Aannemer
Van Bekkum

Opleveringsjaar

2018

StijnStijl Fotografie