Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap
Rosorum Amersfoort

Bedrijfsnaam

StudioWA!

Toelichting project

Nieuw leven voor gemeentelijk monument

Een in onbruik geraakte kantoorvilla is herbestemd tot een kleinschalig woon-zorggebouw voor mensen met een intensieve zorgvraag. Het gemeentelijke monument was ooit de huisvesting voor de Raad van Arbeid en daarna hoofdkantoor van een beursgenoteerd bedrijf. In opdracht van AIG care concepts (met ‘ Rosorum’ als zorgorganisatie) is het plan gemaakt.

Op een markante plek in het rijksbeschermde stadsgezicht ‘ het Bergkwartier’ bevond zich een leegstaande kantoorvilla. Rosorum (een kleinschalige zorgorganisatie voor mensen met een intensieve zorgvraag) zoekt objecten als deze kantoorvilla voor haar vestigingen. Nadat een door ons gemaakte haalbaarheidsstudie zicht gaf op een kansrijke ontwikkeling hebben wij het ontwerp in nauw overleg met Monumentenzorg Amersfoort, gemeente Amersfoort en omwonenden uitgewerkt. In de restauratie/renovatie is het herstel van het casco gecombineerd met een grondige duurzaamheidsslag en is het pand geschikt gemaakt voor bewoning door kwetsbare doelgroepen.
Aan de zijde van de Utrechtseweg is een erker toegevoegd die aansluit op een zorgvuldig ontworpen tuin, zodat de villa weer rondom harmonieus ingebed ligt in de omgeving. Het pand biedt een beschermde woonplek voor ca. 26 bewoners, naast de (voor deze 26 bewoners) benodigde voorzieningen.

Projectinformatie

Projectnaam
Rosorum Amersfoort
Adres
Frederiklaan 4
Programma / functie
Woon-zorggebouw
Aantal m2 projectgebied / kavel
Ca. 6000 m2
Aantal BVO's
Ca. 2000 m2
Ontwerpbureau(s)
StudioWA bv
Medewerkers
ir. Johan Koopman en ir. Janwillem Heutink
Samenwerkende partijen
AIG care concepts
Opdrachtgever
AIG care concepts
Aannemer
Bouwbedrijf van Middendorp bv

Opleveringsjaar

2019

Debrichy Photograhy