Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap
Gymnasium J. van Oldenbarnevelt - Genomineerd in categorie L

Bedrijfsnaam

Kristinsson Architecten

Toelichting project

Toekomstig onderwijs tussen boekensteunen historie

Aanleiding voor de vernieuwbouw van het Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium was de verouderde toestand van het gebouw en een tekort aan lesruimten voor modern onderwijs. Het oorspronkelijke klassieke H-vormige gebouw staat monumentaal in de as van de omhoog lopende Van Hogendorplaan. Door de vele aanbouwen en uitbreidingen in de loop der tijd was de karakteristieke hoofdopzet nog maar moeilijk te herkennen. Daarom bestond, naast modernisering en uitbreiding, de opgave eruit om de stedenbouwkundige en architectonische allure van het gymnasium op de berg weer terug te brengen.

Het gebouw staat aan het Thorbeckeplein in de as van de Van Hogendorplaan. Het perceel van het gymnasium wordt omsloten door de Hensiuslaan, het Thorbeckeplein en de Van Limburg Stirumlaan. De omgeving is een karakteristieke villawijk in het groen.

Wat opvalt is dat vanuit de omliggende straten nu juist de zijvleugels van het H-vormige gebouw beeld bepalend zijn voor de wijk. De middenbeuk ligt daartussen enigszins verscholen. Aan het oog onttrokken door de aanbouwen en voorbouwen. Dat bracht ons op het idee om de zijvleugels te behouden en te renoveren en de middenbeuk geheel te herzien.

Het vernieuwde gymnasium moest geschikt zijn voor 900 leerlingen. De ingreep zou bovendien alle aanbouwen en tijdelijke huisvesting op het terrein overbodig moeten maken. Dat was een behoorlijke opgave om allemaal te realiseren zonder het aanzicht van de zijvleugels te verstoren.

Na enkele inpassingsstudies kwamen we met het voorstel om de gehele bestaande middenbeuk inclusief alle aanbouwen te vervangen voor een nieuwe middenbeuk waarbij de zijbeuken, de “poten” van de H, in haar geheel behouden zouden blijven.

Met deze ingreep konden we het karakteristieke beeld naar de wijk behouden, de aswerking van de Van Hogendorplaan herstellen en tegelijkertijd het gebouw geschikt maken voor 900 leerlingen met de gewenste moderne leerruimten die het bestaande gebouw met haar gangen en lokalen niet kunnen bieden.

Om de gevraagde capaciteit te halen hebben we tussen de bestaande vleugels een blok geplaatst van 43 meter breed en 32 meter diep met volglazen gevels om het licht zo diep mogelijk in het interieur te kunnen laten doordringen. De nieuwe vloervelden bieden een keur aan indelingsmogelijkheden om aan de wens van vernieuwend onderwijs tegemoet te komen.

Het JVO is al vele jaren een goede buur in de wijk. Daarom zijn er drie buurtbijeenkomsten geweest waarin de planvorming met de buurt is gedeeld. Daarnaast is er een vraagloket opgezet waar buurtbewoners op eigen titel tekeningen konden inzien of vragen voorleggen. De buurt was vooral te spreken over het amoveren van de gymzaal die ongelukkig voor het gebouw stond en waarvoor nu een mooi plein is teruggekomen die ook door de buurt wordt gebruikt.

Projectinformatie

Projectnaam
Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt
Adres
Thorbeckeplein 1
Programma / functie
voortgezet onderwijs, gymnasium
Aantal m2 projectgebied / kavel
terrein: 11000 m2
Aantal BVO's
bestaand: 3975 m2 bvo; nieuw: 4720 m2 bvo
Ontwerpbureau(s)
ontwerp: Kristinsson Architecten Deventer; uitvoeringsontwerp: SVP Amersfoort (in opdracht aannemer) interieurontwerp B+B; installatieontwerp: Syperda Hardy.
Medewerkers
Daan Josee, Wim Welmer, Guus Hurenkamp, Herman Holterman
Samenwerkende partijen
Lindhorst huisvestingsadviseurs; Scope bouwmanagement
Opdrachtgever
Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt
Aannemer
Klaassen groep Arnhem

Opleveringsjaar

2019

Fotografie: Laurens Kuipers Fotografie, Daan Josee, Andries Hoogeveen

Laurens Kuipers Fotografie, Daan Josee, Andries Hoogeveen