Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap
Stadsplein De Oliemolenhof - Gecombineerde winnaar in categorie L

Bedrijfsnaam

De Nieuwe Stad B.V. || ZUS Zones Urbaines Sensibles

Toelichting project

Verbindend groen stadsplein De Oliemolenhof

De Oliemolenhof vormt de groene centrale verbinding tussen de verschillende delen van De Nieuwe Stad. De kale asfaltvlakte maakte plaats voor een multifunctioneel plein met bomen, planten en zitgelegenheid. Een plek voor ontmoeting, ontspanning en evenementen. Op het plein is een vernieuwende parkeeroplossing gerealiseerd. De 20 elektrische laadplekken onderstrepen de duurzaamheidsambities van De Nieuwe Stad en geven Amersfoort het eerste laadplein van deze omvang. De realisatie van de Oliemolenhof is door het bieden van goede openbare ruimte een aanjager voor de verdere groei van De Nieuwe Stad.

Het voormalig Oliemolenkwartier in Amersfoort is getransformeerd tot een vernieuwende en bruisende plek: De Nieuwe Stad. Een dynamische plek waar samen met bewoners van onderop een stad gecreëerd wordt. De bewoners vormen een mix van grote en kleine bedrijven, afkomstig uit verschillende sectoren, variërend van zakelijke dienstverlening en onderwijs tot horeca en cultuur.

ZUS is ontwerper van het plein en medeopsteller van het door Schipper Bosch en gemeente Amersfoort omarmde ambitiedocument. Het proces, masterplan, de programmering en de publieke ruimte hebben met het Ambitiedocument als leidraad vorm gekregen. Het verbindende pronkstuk van het project is de Oliemolenhof: een licht verzonken cirkelvormige arena. Dit plein staat midden in een arboretum van 37 verschillende soorten bomen. De arena biedt plek voor verschillende activiteiten en functies, zoals een markt, een festival, een openluchtbioscoop, een potje jeu de boules of bootcampen. Bij de aanleg van de Oliemolenhof is het oude asfalt hergebruikt voor het plein rondom de verzonken arena. De beplanting in de borders is aangelegd om de biodiversiteit te bevorderen en de vrijkomende hitte van het asfalt te verzachten. Daarbij zorgt de selectie aan beplanting voor een kleurrijke beleving van de seizoenen. Met behulp van infiltratiekratten wordt het regenwater opgevangen om uitdroging van de bodem te voorkomen. De Oliemolenhof speelt in op de ontwikkeling van elektrisch rijden door middel van een flexibele laadoplossing. Het plein voorziet in twintig elektrische laadpalen, die tevens te gebruiken zijn als elektrapunt voor bijvoorbeeld het aansluiten van foodtrucks tijdens evenementen. Daarbij maakt het groene plein het gehele gebied aantrekkelijker voor potentiële huurders en voegt zo economische waarde toe.

Is het een plein of een park? Waar is eigenlijk het fietspad, loopt de voetganger en rijdt de elektrische auto? Juist deze verwarring die De Oliemolenhof teweeg brengt met het grid van lijnen, plantenvakken en bomen, zorgt voor een interessante dynamiek. De Oliemolenhof vormt een verbeelding van De Nieuwe Stad, hét beeldmerk van het gebied. Het is een plek om te leren, recreëren, ontmoeten en ontspannen. Ondernemers in het gebied en inwoners van Amersfoort verdienen een aantrekkelijke publieke ruimte als deze, die aansluit bij het gebied.

Projectinformatie

Projectnaam
Verbindend groen stadsplein De Oliemolenhof
Adres
Oliemolenhof 106
Programma / functie
Multifunctioneel plein
Aantal m2 projectgebied / kavel
Gebied 55.000 m2, Oliemolenhof 5000m2
Aantal BVO's
-
Ontwerpbureau(s)
ZUS
Medewerkers
Elma van Boxel & Kristian Koreman
Samenwerkende partijen
Schipper Bosch B.V., De Nieuwe Stad B.V., Gemeente Amersfoort
Opdrachtgever
Schipper Bosch B.V.
Aannemer
VIC Landscapes

Opleveringsjaar

2018

Fotografie: The Timewriters, ZUS, Space Encounters, Walter Herfst, Cheese Works, Rodney Photography

Uitsnedes foto's van Walter Herfst, Space Encounters en Rodney Photography