Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap
CPO Droomcollectief Beekdal

Bedrijfsnaam

ZEEP architects and urban designers

Toelichting project

CPO Beekdal, woongebouw in Park Randenbroek

Op de locatie van het voormalige Sportfondsenbad heeft ZEEP in samenwerking met Vereniging Droomcollectief Beekdal een collectief woongebouw ontworpen. Het nieuwe bouwvolume in het park vormt zich naar de context, is onderdeel van het nieuwe parklandschap en omvat 15 diverse appartementen met een half-verdiepte parkeerkelder. Het ontwerp richt zich op de bijzondere woonkwaliteit om te wonen in het park, waarbij uitzicht op de omgeving, de monumentale bomen en optimale bezonning belangrijk zijn. Het resultaat is een integraal ontwerp, waarin iedere bewoner op zijn eigen manier zijn woonwensen heeft kunnen vervullen

Het gebouw telt 15 levensloopbestendige appartementen, een half-verdiepte parkeerkelder en gezamenlijke lobby als entree tot het gebouw en met ruimte voor ontmoeting. De wensen van de bewoners hebben in het ontwerpproces steeds centraal gestaan, wat onder andere heeft geleid van variatie in appartementsgrootte en woningindelingen tot aan positionering van kozijnenen afmetingen van buitenruimtes.

Uitgangspunt voor het architectonische ontwerp is een bouwvolume met sculpturale kwaliteiten, verzonken in het groene parklandschap. Er is sterk rekening gehouden met de oriëntatie van het gebouw en de aansluiting met het omliggende park. De monumentale bomen rondom het gebouw zijn een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp, het bouwvolume vormt zich om de bomen heen. De schuine lijnen van het bouwvolume en de zorgvuldige positionering in het landschap zorgen voor een dynamische perspectief vanuit de omgeving. Waarbij elke gevel en elke hoek van het gebouw anders is. 

Door de bewonersspecifieke woningplattegronden in combinatie met herhalende raamopeningen en grote afwijkende vensters ontstaat er een gevelcompositie waarbij het dichte gevelvlak rondom continueert en samenhang creëert. Gevelvlakken met in verhouding veel glas om de verbinding tussen binnen en buiten zo sterk mogelijk te maken. De doorlopende waterslagen en muurafdekkers versterken de gevelcompositie. De zonwering is geïntegreerd in de detaillering van het woongebouw.

De gevel is bekleed met een licht grijze, genuanceerde gevelsteen. Met opengewerkt metselwerk om dure, technische installaties in de parkeerkelder te beperken. Een glaspartij in combinatie met doorlopende houten plafond ter plaatse van de entree zorgt ervoor dat het landschap nog verder doordringt tot in het gebouw. 

De buitenruimtes zijn geheel afgestemd naar wens van de bewoners. Door accenten aan te brengen middels uitkragingen is er een optimale bezonning en uitzicht. De plafonds van de buitenruimtes zijn gematerialiseerd in hout, waarmee de relatie met het omliggende landschap wordt versterkt.

Om tot het resultaat te komen is het intensieve proces behorend bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap doorlopen. Een integraal proces met onder andere individuele ontwerpsessies en collectieve keuzemomenten met de bewoners, wekelijkse vergaderingen en afstemming met alle betrokken partijen. Belangrijk daarbij was ook de samenwerking met de gemeente, het naastgelegen CPO project en de landschapsarchitect van het omliggende park.

Projectinformatie

Projectnaam
CPO Droomcollectief Beekdal
Adres
Rubensstraat 2 t/m 32
Programma / functie
Wonen, parkeren, collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)
Aantal m2 projectgebied / kavel
1068 m2
Aantal BVO's
3475 m2
Ontwerpbureau(s)
ZEEP architects and urban designers
Medewerkers
Jan Poolen, Bram van Borselen, Chris van Uffelen, Lennaert Heet
Samenwerkende partijen
Proces- en projectbegeleiding: Building Community en Bargmann en van Ek Bouwconsulting, Adviseur duurzaamheid & installaties: HermanDeGroot, Adviseur bouwfysica, brandveiligheid: LBP Sight, Constructeur: Lievense / WSP, Installateur: De Vreeden, Landschapsarchitect / terreininrichting: MAAK
Opdrachtgever
Vereniging Droomcollectief Beekdal
Aannemer
Van Bekkum

Opleveringsjaar

2021

 

Mike Bink Fotografie, Jan Poolen