Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap
CPO Sportfondsenbad - eervolle vermelding

Bedrijfsnaam

OOKarchitecten

Toelichting project

Vijftien luxe CPO appartementen Randenbroek

Op de voormalige Sportfondsenbad-locatie in Amersfoort, aan de rand van Park Randenbroek is in samenwerking met een collectief van particuliere opdrachtgevers (CPO) een alzijdig woongebouw gerealiseerd met 15 hoogwaardige, op maat ontworpen appartementen. OOKarchitecten heeft zich de opgave gesteld om een duurzaam, flexibel indeelbaar en hoogwaardig woongebouw te ontwerpen dat ‘architectonische’ samenhang uitstraalt, doch voldoende ruimte biedt aan een maximale eigen invulling voor de bewoners.

Aanpak
De kracht van dit ontwerp schuilt in de architectonische samenhang van een collectief ontworpen woongebouw. Meerdere, uit oriëntatie en programma voortgekomen volumes, grijpen in elkaar en vormen samen een sculpturale massa. Om de kwaliteit van het gebouw te bewaken is de gevel opgebouwd uit een grid. Binnen dit grid kunnen bewoners bouwstenen kiezen bestaande uit glas en hout, waardoor diverse gevel invullingen ontstaan binnen een samenhangend geheel. 

Samenwerking met andere disciplines 
Het eindresultaat is, door intensieve samenwerking, met het particuliere collectief tot stand gekomen. OOKarchitecten heeft het collectief, samen met externe adviseurs, procesbegeleiders en uitvoerende partijen, stap voor stap meegenomen in de ontwikkeling en realisatie van het ontwerp.
MAAKspace heeft het landschappelijk park ontworpen, waarin meerdere woongebouwen zijn ingebed, onder ruimtelijke supervisie van de Gemeente Amersfoort. 

Materiaal & Techniek 
Het toegepaste materiaal is beperkt tot een beperkt palet van glas, goudbrons geanodiseerd aluminum, lichtgeel genuanceerde baksteen en verduurzaamd hout wat samen de esthetische basis van het ontwerp vormt. Een dragende gevel garandeert maximale flexibiliteit bij de indeling en verdeling van de plattegronden. Waterslagen, dekkappen en noodoverstorten zijn met zorg ontworpen en op maat gemaakt en geven een verfijning aan de gevel. 

Duurzaamheid 
Het gebouw is vormgegeven en georiënteerd volgens de basisprincipes van passief bouwen. Zonnewarmte en daglicht worden optimaal benut door maximale transparantie op de zuidgevels. De noordgevel is daarentegen meer gesloten om warmteverlies te beperken. Geïntegreerde zonwering voorkomt oververhitting in de zomermaanden. De combinatie met een bovengemiddelde geïsoleerde schil, duurzame opwekking met warmte terugwinning en thermische massa voor koelte maken het gebouw duurzaam en klimaatbestendig. 

Stedelijk/ Ecologische inbedding 
Het gebouw is gesitueerd op een locatie waar voorheen een Sportfondsenbad met parkeerterrein lag. Door de transformatie van deze locatie is er een doorwaadbaar woongebied in een publiek toegankelijk parklandschap ontstaan. 

Projectinformatie

Projectnaam
CPO Sportfondsenbad Amersfoort
Adres
Rubensstraat 40-68
Programma / functie
15 appartementen en parkeerkelder
Aantal m2 projectgebied / kavel
2295 m2
Aantal BVO's
3630 m2
Ontwerpbureau(s)
OOKarchitecten (architectuur en interieur) + Landschapsarchitect MAAK space
Medewerkers
Robin van Rossum, Martin Timmerman, Job Kerklaan en Simon Wassink
Samenwerkende partijen
CPO commissies, Kooij & Dekker, DGMR en Bouwformaat (bouwbegeleiding)
Opdrachtgever
CPO Randenbroek
Aannemer
Bouwbedrijf Van Ree

Opleveringsjaar

2021

Maarten Noordijk Photography