Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap
De Nieuwe Haghe I & II

Bedrijfsnaam

FIER architecten

Toelichting project

Sociale park appartementen Sportfondsenbad Amersfoort

In opdracht van Omnia Wonen hebben we twee appartementen complexen ontworpen op de locatie van het voormalige Sportfondsenbad aan de Bisschopsweg in Amersfoort. Het integraal ontwerpproces heeft er voor gezorgd dat op deze waardevolle historische locatie het landschap en de inpassing van de 42 appartementen zorgvuldig is afgestemd.

Samen met Omnia Wonen is in een vroeg stadium besloten om een bouwer als bouwteampartner aan te trekken, zodat zij tijdens het ontwerpproces hun technische input konden leveren en ook de financiële bandbreedte in de gaten konden houden.
Hoewel de opdracht helder geformuleerd was, namelijk; “ontwerp 2 woongebouwen met 42 sociale huurappartementen”, bleek de inpassing van de twee bouwvolumes op de locatie nog een hele uitdagende puzzel te zijn. Er moest rekening worden gehouden met bestaande bomen op de locatie waardoor er niet teveel geschoven kon worden met de bouwvlakken. Ook de eisen van de gemeente met betrekking tot parkeren en de vastgestelde duurzaamheidsuitgangspunten waren stevig te noemen. In nauw overleg met de stedenbouwkundige van de gemeente Amersfoort en een landschapsarchitect is het ons uiteindelijk gelukt om een hele mooie passende oplossing te ontwerpen.

In het landschapsontwerp was gekozen de bebouwing  zoveel als mogelijk in het groen te zetten met zo min mogelijk verharding rondom. Dit is de reden dat de begane grond van de twee woongebouwen voor het grootste deel is ingericht als overdekte parkeervoorziening.

De appartementen hebben allemaal een afmeting van ongeveer 60 m2. Alle kozijnen hebben glas tot aan de vloer om zo maximaal zicht en beleving te hebben op de mooie parkachtige omgeving.

Naar aanleiding van een stedenbouwkundig randvoorwaarde, verschillen de twee woongebouwen qua opzet sterk van elkaar. In architectuur en uitstraling zijn de ontwerpen echter familiair en in samenhang op elkaar ontworpen. Het eerste woongebouw is wat compacter qua opzet en kent 5 bouwlagen. Het tweede woongebouw is langwerpig en telt 4 bouwlagen. De gebouwen zijn bedacht met een ingetogen baksteenarchitectuur. Door te spelen met diverse metselwerkverbanden en texturen is een mooie genuanceerde gelaagdheid ontstaan in de gevels. Deze gelaagdheid geeft het ene gebouw meer een horizontale opdeling en het andere is meer verticaal opgedeeld.

Projectinformatie

Projectnaam
De Nieuwe Haghe I & II
Adres
Bisschopsweg 235
Programma / functie
Woningbouw, woongebouw
Aantal m2 projectgebied / kavel
3008 m2
Aantal BVO's
4437 m2
Ontwerpbureau(s)
1
Medewerkers
6 medewerkers van FIER
Samenwerkende partijen
Pieters Bouwtechniek, MAAK, Peutz
Opdrachtgever
Omnia Wonen
Aannemer
Trebbe

Opleveringsjaar

2021

Robert Koelewijn