Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap
Eemerald - genomineerd

Bedrijfsnaam

ZEEP architects and urban designers

Toelichting project

Eemerald, sluitstuk Eemplein Amersfoort

Eemerald, aan de kade van de Eem en op de kop van het Eemplein, is de schakel tussen de oude historische stad, het Eemplein en De nieuwe Stad. Het maakt het onderdeel uit van een kralenreeks van ontwikkelingen vanaf de oude stad en Koppelpoort richting de Kop van Isselt en nieuwe ontwikkelingen langs de Eem.  Het bouwvolume, opgebouwd uit 2 volumes gegroepeerd om een binnentuin, biedt ruimte aan 38 grote woningen verdeeld over oplopende woonlagen, commerciële ruimtes, horeca en een parkeerkelder.

De ontwikkelingen aan de Eem zijn een belangrijke impuls voor de stad. Amersfoort heeft zich lang binnen haar twee historische schillen kunnen manifesteren, groei en krimp vond er plaats. Eind 19e eeuw ontwikkelde zich langs de Eem een groot industriegebied met grote en markante industriële complexen die de plek domineerden. 

Met het verdwijnen van de industrie begin jaren 80 kwam er ruimte vrij, dicht bij de stad, voor nieuwe ontwikkelingen. De grote naoorlogse groei van de stad richting de buitenwijken maakte een uitbreiding van het stadscentrum noodzakelijk. Het centraal stadsgebied was de ruimte om in die behoefte te voorzien. Een groot masterplan werd ontwikkeld, het CSG. Veel industriegebouwen zijn gesloopt. Rohm and Haas en de Prodentfabriek zijn behouden gebleven. Zij zijn inmiddels de katalysatoren van de nieuwe stedelijke dynamiek. De gebouwen zijn en worden getransformeerd veelal door en met creatieve bedrijven. Met die ontwikkeling aan de oevers van de Eem en het nieuwe Eemplein schuift de stad langzaam op langs die oevers.

Eemerald is onderdeel van deze verschuiving en vormt de schakel tussen het Eemplein en de Eem. De bebouwing aan de kade is interactief en voegt zich bij de markante bouwblokken die op het plein aanwezig waren. Enerzijds pakt het nieuw bouwblok de schaal van het gebied op, de plint is circa 9 meter hoog. Anderzijds zorgt het blok met de afronding en aansluiting op de historische hoogte voor een ruimtelijke afsluiting van het plein.

Het gebouw is op de begane grond overkragend, hierdoor wordt de visuele verbinding tussen plein en bebouwing langs de Eemoever versterkt. Het gebouw is geleed in twee terrasvormige oplopende volumes die een groen binnentuin omsluiten. Hiermee ontstaat er ruimte waar zonlicht kan doordringen tot de Eem. De plint bevat commerciële ruimte en horeca aan de kade en het plein. Daarboven bevinden zich 38 grote woningen met een alzijdige uitstraling en grote dakterrassen. De plint is uitgevoerd in glas met een fijn raster, de bovenbouw in een lichte steen voor de buitenkant en in hout voor de golvende binnen gevel. Grote stadsvensters en terrassen geven rondom uitzicht op de stad, het plein en de Eem.

Projectinformatie

Projectnaam
Eemerald
Adres
Eemplein 100 t/m 132, Eemlaan 23 t/m 73
Programma / functie
Wonen, commerciëel, binnentuin, parkeren
Aantal m2 projectgebied / kavel
ca. 2000 m2
Aantal BVO's
10818 m2
Ontwerpbureau(s)
ZEEP architects and urban designers
Medewerkers
Jan Poolen, Bram van Borselen, Jeroen Pot
Samenwerkende partijen
Adviseur bouwfysica, brandveiligheid: DWA Constructeur: Bartels, Installateur E: van den Pol elektrotechniek, Installateur W:ITR Installatie Techniek Raalte B.V.
Opdrachtgever
Heilijgers Projectontwikkeling B.V. i.s.m. Latei
Aannemer
Heijlijgers Bouw

Opleveringsjaar

2021

Fred Oosterhuis Photography, Jan Poolen