Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap
Elisabeth Groen - genomineerd

Bedrijfsnaam

Adviesbureau Haver Droeze

Toelichting project

Elisabethgroen; voor en door bewoners!

Het ontwerp voor de Elisabethlocatie samengevat luidt; een groen beekdal voor ontmoeting en natuur als waardevolle aanvulling op stadspark Randenbroek, opgesteld met de volgende kernwoorden: cultuurhistorie, landschap, ecologie, educatie en recreatie. Langs de Heijligenbergerbeek ligt een zone met een wild, nat en natuurlijk karakter; aansluitend een drogere zone met park en weide en hoger gelegen een zone met het centraal gelegen ketelhuis met horecafunctie, cultuurtuinen, dierenweiden, afgewisseld met eikenbos. Juist deze overgang van nat naar droog is het meest essentieel voor de inrichting en bepaalt de structuur van de natuurzones.

Het participatieproces rond de totstandkoming van het project maakt het plan bijzonder. In mei 2013 heeft het College van B&W van de gemeente Amersfoort aan de Kerngroep Samenwerking Elisabeth Groen de opdracht gegeven om te komen tot een inrichting-en-beheerplan voor de Elisabethlocatie en een plan van aanpak voor het vervolg. Het inrichting-en-beheerplan is daartoe in samenwerking tussen gemeente, omwonenden en betrokken partijen door Adviesbureau Haver Droeze opgesteld. 
Het plan voorziet in de realisatie van een ‘stadspark’ op de locatie van het voormalige Sint Elisabeth Ziekenhuis gelegen in een groen beekdal, waarin alleen het ketelhuis en de witte villa aan de Heiligenbergerweg behouden blijven.

Landschap- en natuurbeleving is de belangrijkste vorm van recreatie, waar al wandelend de beekvallei verkend kan worden. De hoofdroutes zijn goed begaanbare asfaltpaden, die aansluiten op de hoofdroutes van Park Randenbroek en de Vosheuvel. Korte doorsteekjes zijn mogelijk over bospaden of vlonders door de meest natuurlijke delen. Dwalend door het terrein zijn diverse spelaanleidingen te vinden, zoals klimbomen, stapstenen, knuppelpaadjes, slingertouwen of een richeltje om op te zitten. 

Toen het ziekenhuis in bedrijf was zorgden de ketels in de kelder van het ketelhuis voor de verwarming. In opdracht van Bijzondere Plekken heeft het Bureau MT een plan gemaakt om het ketelhuis te transformeren tot een parkpaviljoen met een multifunctioneel karakter. Hierbij is gezocht naar een optimale combinatie tussen het industriële karakter van dit gemeentelijk monument en de groene uitstraling van de locatie. Alle ‘toevoegingen’ zijn remontabel en ook herkenbaar doordat deze onderdelen van hout zijn gemaakt. Naast de duurzaamheidsaspecten legt dit ook een verbinding tussen het gebouw en omringende groen. 

Het burgerinitiatief Elisabeth Groen heeft met het plan dat we samen maakten veel erkenning gevonden. Het is een mooi voorbeeld van het Nieuwe Samenwerken en is door de provincie benoemd als een prachtig initiatief, waarbij landschappelijke kwaliteit wordt toegevoegd aan een gebied én waarbij dit breed gedragen wordt door de mensen die zich moreel eigenaar voelen van het gebied. Het project is een zeldzaam voorbeeld van herstel van een groene landschapsstructuur - het beekdal van de Heiligenbergerbeek - in de randzone van de stedelijke omgeving.

Projectinformatie

Projectnaam
Elisabeth Groen
Adres
Heiligenbergerweg 151
Programma / functie
Stadspark, recreatieterrein, parkpaviljoen
Aantal m2 projectgebied / kavel
6,2 ha
Aantal BVO's
-
Ontwerpbureau(s)
Adviesbureau Haver Droeze, Bureau MT
Medewerkers
-
Samenwerkende partijen
Stichting Elisabeth Groen, Gemeente Amersfoort
Opdrachtgever
Stichting Elisabeth Groen, Gemeente Amersfoort
Aannemer
Smink Infra (civiel) Sight landscaping (groenaanleg)

Opleveringsjaar

Fase 2: 2021

Fred Oosterhuis