Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap
Nefkens Park

Bedrijfsnaam

De Kort Van Schaik

Toelichting project

Voorbeeldige herbestemming van Post65-architectuur

Aan een kruising van wegen nabij de binnenstad van Amersfoort staat het markante Nefkens-gebouw dat naar ontwerp van De Kort Van Schaik transformeerde tot een woongebouw met 31 appartementen. Daarbij zijn de kwaliteiten van het voormalige bedrijfsgebouw in ere hersteld. Aan het L-vormige gebouw zijn twee penthouse-verdiepingen toegevoegd en middels een onderdoorgang en flinke vergroening werd het beter verbonden met het achterliggende park. Royale balkons en terrassen zorgen ervoor dat de voorheen inactieve parkzijde nu tot leven komt

Het Nefkens-gebouw uit 1969 is een gemeentelijk monument. Het werd ontworpen door Gé Pothoven voor het Amersfoortse autobedrijf Nefkens en bevatte een autoshowroom en benzinepomp op de begane grond en kantoren daarboven. Door zijn L-vorm en voorplein maakt het gebouw van nature een uitnodigend gebaar naar de stad.

Toen het gebouw twintig jaar geleden in handen kwam van ontwikkelaar en belegger Schipper Bosch, werd het pompstation ontmanteld en ging de showroom dienen als restaurant. De herbestemming tot woongebouw is aangegrepen om meer verblijfskwaliteit rondom het gebouw te creëeren en om het beter aan te sluiten op zijn omgeving.

Het Nefkens-gebouw valt onder de noemer 'Post65-erfgoed'. Het betreft gebouwen gebouwd van 1965 tot 1990 die nog niet altijd waardering krijgen of een beschermde status hebben. Deze herbestemming bevat een aantal componenten die voorbeeldstellend zijn voor herbestemmingsopgaven in het algemeen en die van Post65-erfgoed in het bijzonder:

1. Verbeteren stedenbouwkundige situatie
De herbestemming is aangegrepen om aansluiting van het gebouw op zijn omgeving te verbeteren. In dit geval is het kavel intensief vergroend en is in het hart van het gebouw een publieke onderdoorgang gemaakt, waardoor er een verbinding tussen de straat en het park tot stand is gebracht. Het aanbrengen van een kunstwerk onderstreept deze geste, waarmee het project iets teruggeeft aan de stad.

2. Voortbouwen op bestaande architectuur
Er is aandachtig en liefdevol naar het gebouw gekeken. Bij alle aanpassingen aan het interieur en exterieur is uitgegaan van de oorspronkelijke kwaliteiten. Overmaat in hoogte en diepte is aangewend voor de kwaliteit van de woningen. De dakopbouwen vormen een heldere beeïndiging van de kenmerkende zichtbare constructie van het gebouw. De onderdoorgang toont verwantschap met de verbijzonderingen van de plint op de koppen van het gebouw. Daarmee worden de aanpassingen een wezenlijk onderdeel van de bestaande architectuur.

3. Streven naar een duurzamer gebouw

Met de herbestemming is het gebouw aanzienlijk verduurzaamd. Zo benadert het de nieuwbouwnormen qua isolatiewaarde. Het dak is bekleed met witte dakbedekking om opwarming tegen te gaan. PV-panelen wekken stroom op voor de verlichting van de algemene ruimtes, de liften en de installaties. Tevens is het gebouw gereed om te worden aangesloten op het nieuwe stadswarmtenet.

Projectinformatie

Projectnaam
Nefkens Park
Adres
Utrechtseweg 27-29
Programma / functie
24 koopappartementen, 7 shortstay-appartementen, parkeergarage, café/restaurant
Aantal m2 projectgebied / kavel
2871 m2
Aantal BVO's
7682 m2
Ontwerpbureau(s)
De Kort Van Schaik (architect) / ZUS (ontwerper buitenruimte)
Medewerkers
Robert-Jan de Kort, Sander van Schaik, Sofie van Brunschot / Kristian Koreman
Samenwerkende partijen
Thomas Trum (kunstwerk)
Opdrachtgever
Schipper Bosch projecten
Aannemer
Karbouw (gebouw) / VIC Landscapes (buitenruimte)

Opleveringsjaar

2021

Ossip van Duivenbode