Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap
Soesterhof

Bedrijfsnaam

Archi3o

Toelichting project

Sociaal duurzaam wonen in Soesterhof

Op de Wagenwerkplaats in Amersfoort, tussen het Soesterkwartier en het spoor ontwikkelde vereniging Soesterhof op eigen inititief een nieuwe sociale en duurzame buurt met 42 woningen, waarvan 30 koop- en 12 sociale huurwoningen, én een gezamenlijke ruimte. Het ontwerp is door middel van gezamenlijke workshops en individuele sessies tot stand gekomen, waarbij ruimte is gegeven aan zowel collectieve als individuele wensen van bewoners. De belangrijkste drijfveer voor vereniging Soesterhof was om zelf een gemeenschap te vormen waarin delen en zorg voor elkaar, de omgeving én de aarde centraal staat.

Soesterhof is niet alleen sociaal voor de eigen bewoners maar beoogt ook een ‘goede buur’ te zijn. Er is daarom ook veel aandacht besteed aan de inbedding en vormgeving van het buurtje. De buurt sluit enerzijds aan op het industriële erfgoed op de Wagenwerkplaats, anderzijds voegt het zich naar de schaal van de arbeiderswoningen in het Soesterkwartier. Dit terwijl er intern een ‘natuur inclusieve’ groene biotoop voor mensen, planten en dieren tot stand is gebracht. Regenwater wordt op het terrein gebracht via een systeem van greppels en wadi’s en de tuinen van bewoners lopen op natuurlijk wijze over in de gemeenschappelijke tuin met ‘clubhuis’ terwijl vogels en vleermuizen wonen in de gevels van de huizen.

De woningen vormen van buitenaf samen een eenheid, een collectief, maar de woning worden intern juist gekenmerkt door een enorme variatie en zijn, zoals het gehele project, in nauwe samenwerking tussen bewoners en ontwerpers ‘op maat’ gemaakt. Centraal in de binnentuin vormt de gemeenschappelijke ruimte de sociale spil voor meer dan 80 volwassenen en hun gezinnen. Soesterhof deelt hier ook graag de ervaringen die opgedaan zijn door zelf deze sociale duurzame wijk tot stand te brengen.

De woningen zijn technisch geheel ‘damp-open’, wat zorgt voor een prettige vochtbalans, uiteraard gasloos en bovendien zeer energiezuinig. Dit doordat er vooral nagedacht is over het ‘aan de voorkant’ verminderen van de ecologische footprint en de dagelijks benodigde energie. Door zeer goed te isoleren (ver boven de vereiste normen) is de energiebehoefte dusdanig gereduceerd dat er gewerkt kan worden met relatief eenvoudige installaties met een lage milieu-impact, de woningen kunnen hierdoor bovendien grotendeels zelf de benodigde gebouw èn gebruiksenergie opwekken. Soesterhof laat zien welke keuzes bewoners zélf zouden maken als het gaat over de toekomst van het wonen en de eigen leefomgeving. Het is daarmee niet alleen een voorbeeld voor andere wooncollectieven maar ook zeker een referentiekader voor stads- en buurtontwikkeling in het algemeen.

Projectinformatie

Projectnaam
Soesterhof
Adres
Wagenmeester / Seinwachter - wagenwerkplaats Amersfoort
Programma / functie
CPO woonwijk met 30 koop- en 12 huurwoningen
Aantal m2 projectgebied / kavel
kavel inclusief eigen semi-openbare ruimten 10.300 m2
Aantal BVO's
totaal ca. 5000 m2
Ontwerpbureau(s)
Archi3o
Medewerkers
Kim Verhoeven, Vincent Valentijn, Renz Pijnenborgh
Samenwerkende partijen
Wouter Schik (landschapsontwerp), Crone bouwadvies (installatieconcept), Building Community (proces begeleiding)
Opdrachtgever
vereniging Soesterhof
Aannemer
Van Bekkum

Opleveringsjaar

2021

Lisette van Padvoordt fotografie