De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.

Tentoonstelling 'De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig' is verlengd tot en met 22 april 2018. In het Rietveldpaviljoen Amersfoort, een van de belangrijkste latere werken van Gerrit Rietveld, ligt de focus op diens ontwerpen uit de jaren vijftig, zoals de Amersfoortse stoel en een authentiek deel van de perskamer van Unesco in Parijs.

(Click here for English information about the exhibition)

Hoe verging het Gerrit Rietveld in de naoorlogse jaren vijftig? Voor Gerrit Rietveld zijn deze jaren cruciaal. Na een moeilijke periode van ‘sappelen’ en slechts weinig opdrachten, krijgt Rietveld vanaf 1951 te maken met een herwaardering en hernieuwde nationale en internationale betekenis. De tentoonstelling ‘De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.’ schetst op een eigentijdse manier de bredere betekenis van Rietveld in de turbulente jaren vijftig. De tijdgeest is opbouwend.
Tegelijkertijd lopen de internationale spanningen op. Vanuit architectuur en interieur wordt de burger opgevoed in smaak, volgens de principes van het zogeheten Goed Wonen, waarbij Rietveld betrokken is.

Jaren vijftig cruciaal voor Rietveld
De kentering volgt op de opdracht die Rietveld ontvangt om mee te werken aan een retrospectieve tentoonstelling over de kunststroming De Stijl in het Stedelijk in Amsterdam. De tentoonstelling maakt grote indruk en reist door naar Venetië en New York. Als gevolg van deze nationale en internationale herwaardering voor Gerrit Rietveld als architect en vormgever komen vanaf dat moment talloze publieke opdrachten uit binnen- en buitenland op hem af.

Tentoonstelling De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.
Er wordt een relatie gelegd tussen het Amersfoortse Rietveldpaviljoen en Rietvelds andere tentoonstellingspaviljoens uit de jaren vijftig, in Venetië en Sonsbeek. Van de drie paviljoens zijn geprinte maquettes te zien, tot in het kleinste detail uitgewerkt en alledrie op schaal 1:100. Ook andere ontwerpen van Rietveld uit de jaren vijftig staan centraal, zoals variaties van de Amersfoortse stoel, met moderne stofontwerpen van kunstenaar Baukje Rienks, de stoel Mondial en een remake van een vliegtuiginterieur van de Lockheed Electra. Een van de pronkstukken is een authentiek deel van de perskamer van Unesco in Parijs, die Rietveld in 1958 ontwierp.

Rietveldpaviljoen Amersfoort
Het Amersfoortse Rietveldpaviljoen uit 1959 is een van de belangrijkste latere werken van architect Gerrit Rietveld. Het is een gerespecteerd voorbeeld van het functioneel, zakelijk bouwen van na de Tweede Wereldoorlog. Met zijn sobere, bijna Spartaanse trekken, onderscheidt het Rietveldpaviljoen zich internationaal om zijn ruimtelijke kwaliteiten. Rietveld ontwierp het gebouw destijds als tentoonstellingsruimte ter gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van de stad Amersfoort,
die in deze periode een grote moderniseringsslag maakte onder leiding van de ‘rode’ burgemeester Hermen Molendijk. Meer dan vijftig jaar fungeerde het Rietveldpaviljoen als hét centrum voor moderne kunst in Amersfoort, met talloze (inter)nationale exposities. Speciaal met het oog op de tentoonstelling ‘De stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.’ onderging het paviljoen een renovatie. Door de renovatie van het Rietveldpaviljoen en de aanleg van een park rondom het paviljoen staat het gebouw letterlijk in een ander daglicht en komen de ruimtelijke kwaliteiten optimaal tot hun recht.

Hoe plan ik een bezoek aan de tentoonstelling in het Rietveldpaviljoen?
Lees alles over openingstijden, entreeprijzen, bereikbaarheid, parkeerplekken en toegankelijkheid voor mindervaliden via Rietveldpaviljoen: Plan uw bezoek. Daar vindt u ook meer informatie over het paviljoen als locatie voor uw diner, feest of zakelijke meeting.

De tentoonstelling in de (internationale) pers
Artribune, Italië - Una retrospettiva celebra l’architetto Gerrit Rietveld a Amersfoort. Per i 100 anni di De Stijl - 04-07-2017
Arte Al Limite - Países Bajos: Beyond De Stijl. Gerrit Rietveld and the 1995 - 30-07-2017
Uit hele wereld belangstelling voor Rietveld-tentoonstelling, Algemeen Dagblad, 08-11-17