Sponsors & vrienden

FASadE wordt ondersteund door

agNOVAarchitecten | Architektenburo Archivice bv | Blokhuis Braakman Architectenbureau BNA | BPD | G84 landschapsarchitectuur | adviesbureau Haver Droeze BNTH+N+S Landschapsarchitecten | kien ontwerp | J.H.A. Leenders| Van Hoogevest Architecten | SVP architectuur en stedenbouw | Dirk Verwoerd Architectuurfotografie | Vollmer & Partners Willem van Winsen Architecten | 9°architecture | ZEEP, architects and urban designers

FASadE kan niet bestaan zonder de steun van een grote groep enthousiaste medestanders. Dat geldt niet alleen voor de vrijwillige inzet van de programmaraad en andere vrijwilligers, maar ook voor personen, instellingen en bedrijven die financieel of op een andere manier willen bijdragen. Om snel in te kunnen spelen op lokale zaken zoeken we ook naar lokale financiële ondersteuning.

Ook sponsor worden of een Architectuurcafé adopteren? Vriend worden? Aanmelden kan door een mail te sturen aan  PR@fasade.nl

BASIS sponsorschap
Vanaf €500,- kunt u via het BASIS sponsorschap FASadE ondersteunen. Voor ZZP-ers hanteren we het bedrag van €250,-.

Wat bieden wij?
- naamsvermelding en bedrijfslogo op de website van FASadE
- Link naar uw bedrijf op de website van FASadE
- Naamsvermelding op uitnodigingen en digitale nieuwsbrieven
- Naamsvermelding bij de bijeenkomsten
- Fiscaal voordeel ANBI

PLUS sponsorschap
Vanaf €1.200,- kunt u via het PLUS sponsorschap FASadE ondersteunen.

Wat bieden wij?
- naamsvermelding en bedrijfslogo op de website van FASadE
- Link naar uw bedrijf op de website van FASadE
- Naamsvermelding en bedrijfslogo op uitnodigingen en digitale nieuwsbrieven
- Naamsvermelding en bedrijfslogo bij de bijeenkomsten
- Passepartout voor Architectuurfilm bij De Lieve Vrouw, 4x per jaar
- korting van 25 % op de toegangsprijs van activiteiten
– voorrang bij deelname aan cafe's en excursies
- Fiscaal voordeel ANBI

Word Vriend van FASadE
Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat FASadE kwalitatief hoogwaardige activiteiten en thema’s kan blijven organiseren en agenderen voor een groot publiek.

Als vriend van FASadE doneert u jaarlijks een bedrag van € 50,- (meer mag natuurlijk ook!) en heeft u de volgende voordelen:
– korting van 25 % op de toegangsprijs van activiteiten (met uitzondering van de filmavonden, omdat de kaartverkoop daarvan in handen is van theater de Lieve Vrouw)
– voorrang bij deelname aan activiteiten en/of excursies

U kunt ook direct uw bijdrage ( € 50,- of meer) overmaken op:
NL87INGB0652676340 t.n.v. Amersfoort in C/FASadE onder vermelding van vriendenbijdrage FASadE!

FASadE is onderdeel van de Stichting Amersfoort in C, een ANBI-instelling
ANBI-nummer 814165734

Bestuurssamenstelling:
Mw. A. Vermeulen, voorzitter
Dhr. H. Rimmelzwaan, penningmeester
Mw. C.E.P.M. Herben, lid
Mw. A. Postma, lid
Dhr. J.P.C. Obbink, secretaris