Amersfoorts forum voor architectuur, stedenbouw en landschap

Column 2: Wonen en werken op Isselt

door Johan Galjaard, stedenbouwkundige en lid programmaraad FASadE

Amersfoort is een snel groeiende stad met een jonge bevolking. Er zijn dus veel starters op de woningmarkt maar het is lastig om een betaalbare woning te vinden. En dat terwijl er de afgelopen tijd veel woningen zijn opgeleverd: zo zijn kantoren omgebouwd tot appartemen-tencomplexen, worden op kantorenpark De Hoef ook woningblokken geprojecteerd, hebben sloop en nieuwbouw in het Hogewegkwartier een nieuwe stadsentree met hoogbouw opge-leverd en rond de Wagenwerkplaats wachten verschillende projecten op uitvoering. En dan is er nog de Kop van Isselt, waarvoor al ruim een decennium plannen worden gemaakt maar nog niet veel is gebeurd. Bouwen is ook in Amersfoort een kwestie van lange adem, zeker in bestaand stedelijk gebied. De ontwikkeling van Bovenduist is echter ook niet eenvoudig en moeten we nog wel in het open landschap willen bouwen?

Naast al die lastig te ontwikkelen locaties heeft Amersfoort een gebied, waar de gemeente al jaren met een boog omheen loopt: Isselt. Zij reserveert het gebied geheel voor bedrijvigheid en daar is op zich niets mis mee, hoewel, om welke bedrijvigheid gaat het eigenlijk? Slechts op enkele plaatsen komt nog echte industrie voor, vooral in het westelijke deel. Voor het overige zijn het vooral winkels, meubeltoonzalen, bouwmarkten, autoshowrooms en andere perifere detailhandel, een blik op Google-maps spreekt boekdelen. De echt hinderlijke be-drijvigheid valt reuze mee en dan wordt het interessant, want boven bijvoorbeeld een show-room kunnen heel goed woningen worden gebouwd. Wanneer de milieuhindercontouren die voor Isselt gelden worden aangepast aan de feitelijke situatie, opent zich de mogelijkheid van een stedelijk gebied waar wonen en werken in een spannende mix samen kunnen gaan. En tot die tijd kunnen woongebouwen worden gebruikt als hotel of voor short-stay-apparte-menten, waarvoor ook het al jaren leegstaande Fläkt-kantoor heel geschikt is.

Aan het stadsdeel Isselt hoeft nauwelijks ontworpen te worden. Het stratenpatroon is over-zichtelijk, er zijn verschillende grote groengebieden en de oevers van de Eem en de insteek-haven zijn fantastisch. Aan de rivier liggen enkele grote, onbebouwde kavels waar nu de stadsbussen parkeren, een prachtige locatie voor de eerste woningbouw. Wat zou het mooi zijn wanneer in plaats van jaren plannen en praten hier gewoon een stad wordt gemaakt, met levendige plinten vol bedrijven, winkels en voorzieningen en daarboven minimaal vier lagen woningen. Niet de grootste, niet de duurste maar de studio’s, appartementen en mai-sonnettes waar de nieuwe stedeling graag in woont. Isselt als het wat ruige, minst aange-harkte deel van Amersfoort. Wie wil dat niet?

Vanaf 17 maart verschijnt er op initiatief van FASadE en stadsbouwmeester De Haas tweewekelijks een column in De Stad Amersfoort. Meer columns lezen? Kijk op Columnreeks FASadE.

Foto: Johan Galjaard Fotofragment: Dirk Verwoerd
FASadE agendeert / Lees meer
FASadE gaat in gesprek over hedendaagse vraagstukken in de stad. Opgaven met betrekking tot architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp worden aangekaart en uitgelicht in debatten, lezingen en excursies. Kijk in onze agenda voor een overzicht van onze activiteiten!